WAGENINGEN – De Atalanta is de meest getelde vlinder tijdens tuinvlindertelling 2015. Hoewel het in ons land een veel voorkomende vlinder is, lukte het de Atlanta nooit eerder om als nummer 1 uit de telling te komen.

 

Atalanta

De Atalanta is een trekvlinder. Ieder voorjaar komt de vlinder vanuit Portugal, Spanje en Frankrijk naar ons land om eitjes te leggen. In juli en augustus vliegt de nieuwe generatie uit om vervolgens weer terug te keren naar Zuid-Europa.

Normaal jaar
Het mooie weer van afgelopen weekend was bevorderlijk voor de telling. Toch spreekt de De Vlinderstichting van een normaal vlinderjaar, ondanks het grillige voorjaarsweer. Over een langere termijn bekeken, gaat de vlinderstand echter achteruit. Twintig jaar gelden zou het resultaat van dit jaar een slecht vlinderjaar hebben betekend.

80.000 vlinders
De vlindertelling wordt jaarlijks gehouden in het eerste weekend van augustus. Dit jaar deden ruim 4.500 tuinen mee en werden er bijna 80.000 vlinders geteld. Resultaat van de telling (3 augustus, 12.00 uur):

1- Atlanta: 15.755
2- Dagpauwoog: 14.379
3- Kleinkoolwitje: 6.798

De Vlinderstichting
De Vlinderstichting is een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor behoud en herstel van de vlinders en libellen in ons land. Vlinders en libellen zijn namelijk uitstekende graadmeters voor de kwaliteit van natuur en landschap.

foto rgb stock, Chidseyc: Chris