Welkom op de Algemene Voorwaarden pagina van www.groenvandaag.nl, beheerd door Landesbergen Publiciteit. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

Aansprakelijkheid en Gebruik van de Website:

  • Hoewel Landesbergen Publiciteit zich inspant om de inhoud van www.groenvandaag.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud op de site.
  • Landesbergen Publiciteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site www.groenvandaag.nl.

Wijzigingen en Bereikbaarheid van de Website:

  • Landesbergen Publiciteit behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op www.groenvandaag.nl met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen op of beëindiging van de site.

Gebruik van Bestanden en Foto’s van Derden:

  • Landesbergen Publiciteit is niet verantwoordelijk voor bestanden van derden gekoppeld aan www.groenvandaag.nl, en koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  • Voor het gebruik van foto’s op www.groenvandaag.nl wordt vooraf toestemming gevraagd aan de eigenaar/fotograaf. Mocht er ondanks zorgvuldigheid een foto zonder toestemming zijn gepubliceerd, neem dan contact met ons op.

Links naar Andere Websites:

  • Op www.groenvandaag.nl zijn links naar andere websites opgenomen. Landesbergen Publiciteit is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens.
  • Door www.groenvandaag.nl te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Landesbergen Publiciteit behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is raadzaam deze voorwaarden regelmatig te controleren op updates.

Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@landesbergen.nl