fbpx
GroenVandaag.nl het laatste bloemen en planten nieuws2021-03-06T17:52:40+01:00

GroenVandaag Etalage

interessante kwekers & tuinen

GroenVandaag

GroenVandaag publiceert dagelijks nieuws over bloemen en planten. Dit gebeurt onder andere op de nieuwssite GroenVandaag en op Facebook en Twitter. Doel is de bezoekers van onze site te informeren en enthousiasmeren over bloemen en planten in de hoop aan te zetten tot het vergroenen van onze de leefomgeving.

Waarom een nieuwssite over bloemen en planten

Groen heeft een grote en positieve invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Toch is groen in de reguliere media geen dagelijks onderwerp. GroenVandaag brengt daar verandering in door elke dag echt groen nieuws te publiceren.

Bloemen en planten nieuws

De redactie van GroenVandaag is altijd op zoek naar nieuws, informatie, ideeën, verhalen over bloemen en planten en aan groen gerelateerde onderwerpen.
Heeft u unieke informatie en zou u dat willen delen met en op GroenVandaag, dan kunt u onze redactie een bericht sturen.
De redactie behoudt zich het recht voor te bepalen of en via welke van onze kanalen (website, print en/of social media) uw nieuwsbericht of bijdrage wordt gepubliceerd.

Potenties van groen!

In 2006 publiceerde Universiteit Wageningen het rapport Potenties van groen! Nier eerder werd zo duidelijk omschreven hoe belangrijk groen is voor ons welbevinden en welzijn. Sindsdien is er behalve oog voor de schoonheid van bloemen en planten ook aandacht voor de onmisbaarheid, buiten en binnen, in kantoor en in de klas. In het voorwoord van het rapport werden de groene waarden door Rob van Brouwershaven, directeur Regionale Zaken als volgt geformuleerd.

ondernemen met natuur

Zes halen, één betalen is het motto dat minister Veerman gebruikt als het over de baten van Groen in en om de stad gaat. Groen is niet alleen van betekenis omdat het groen is. Het levert meer dan de bekende bijdrage aan recreatie en natuur, maar is tevens van belang voor een gezond en wervend woon-, werk- en leefkwaliteit, aan gezondheid, economie en integratie. De mogelijkheden die groen biedt worden echter nog onvoldoende onderkend en benut. Hierdoor delft groen bij het afwegen van ruimtelijke ingrepen nog al eens het onderspit. Daarop wees ook de Raad voor het Landelijk Gebied in het advies ‘Recht op Groen’. De mogelijkheden die groen biedt dienen nader uitgewerkt te worden. Op de bestuurdersconferentie ‘Steden en Rijk: groene partners’ op 1 februari 2006 heeft minister Veerman zich met kracht gezet achter het zichtbaar maken van Zes halen, één betalen. LNV zet daar onder meer haar onderzoeksinstrument voor in.

Dit onderzoek ‘Potenties van groen!’ zet de effecten van groen op een rij. Op voorspraak van de externe klankbordgroep zoemt het daarna in op twee belangrijke doelen van het Grotestedenbeleid: het binden van huishoudens met midden en hoge inkomens aan de stad en het verlagen van het percentage kinderen met overgewicht. Voor het eerste onderwerp waren al eerdere studies van Alterra beschikbaar, voor het tweede is dankbaar gebruik gemaakt van de informatie van de regionale GGD’s. Centraal stond de vraag: Wat kan groen bijdragen aan het integrale kader van het Grotestedenbeleid? Het antwoord is veelbelovend.
Deze studie heeft nu al geleid tot grote belangstelling uit de wereld van het gezondheidsonderzoek. Reden waarom deze studie gevolgd wordt door een wetenschappelijk artikel. De essenties van de studie zullen evenwel ook in een handzaam formaat voor niet-onderzoekers samengevat worden. Als opdrachtgever voor deze studie meen ik dat daarmee weer een stap is gezet om GIOS hoger op de bestuurlijke agenda te krijgen. De mening van de externe klankbordgroep sterkt mij daarin. Vervolgstappen, waaronder het creëren van grotere bekendheid van de voordelen van groen in en om de stad, zijn daarbij cruciaal. Dit past geheel in het programma ‘Steden-Rijk: groene partners’. Bij het Investeringsbudget Landelijk Ge- bied staat GIOS al hoog op de agenda, waarbij de provincies een belangrijke rol spelen bij de O van GIOS.

En toch moet groen nog altijd knokken voor een betere plek in onze samenleving. Niet alleen in de stad, ook in onze directe woonomgeving, onze tuinen. De boodschap dat wij niet zonder groen kunnen moet verteld blijven worden, want het kan nog vele malen beter.

Lees ook deze berichten op GroenVandaag

Go to Top