Disclaimer

– Landesbergen Publiciteit spant zich ervoor in de inhoud van de webpagina www.groenvandaag.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Landesbergen Publiciteit niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.
– Landesbergen Publiciteit aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site www.groenvandaag.nl of de (on)bereikbaarheid van de site.
– Landesbergen Publiciteit kan er niet voor instaan dat de informatie op de site www.groenvandaag.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de gebruiker van de site wordt geraadpleegd.
– Landesbergen Publiciteit garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de site www.groenvandaag.nl, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van www.groenvandaag.nl altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
– De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Landesbergen Publiciteit behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Landesbergen Publiciteit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering op of beëindiging van de site.

Gebruik van bestanden van derden
– Landesbergen Publiciteit is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan www.groenvandaag.nl gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Gebruik van foto’s
– www.groenvandaag.nl gebruikt foto’s bij de berichten. Voor het plaatsen van deze foto’s vraagt Landesbergen Publiciteit vooraf aan publicatie om toestemming van de eigenaar/fotograaf. Mocht er, ondanks uiterste zorgvuldigheid, toch een foto op www.groenvandaag.nl zijn gepubliceerd zonder uw toestemming dan vernemen wij dit graag. In dit laatste geval zullen wij de bron vermelden met eventuele link of de foto desgewenst verwijderen van www.groenvandaag.nl.

Links naar andere websites
– Op www.groenvandaag.nl treft de gebruiker links aan naar andere websites. Landesbergen Publiciteit is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met de (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy-beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.