AMERSFOORT – Vijf gemeenten hebben de eerste titelborden Nederland Zoemt Bij-vriendelijke gemeente ontvangen, waarmee wordt erkend dat zij met hun groenbeheer de solitaire wilde bij ondersteunen.

 

Maak de bij blij

Dat gebeurde tijdens het seminar Bijvriendelijke gemeente op 28 november in Amersfoort. Het gaat niet goed met de bij. Van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen is ruim de helft bedreigd. Ook voor ons heeft dat grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving.

roos als bijenplant

 

Groene Cirkel Bijenlandschap
De vijf gemeenten, Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn, werken aan bijvriendelijk beheer onder de noemer Groene Cirkel Bijenlandschap. Zij werken samen met bewoners, agrariërs, terreinbeheerders, bedrijven, wetenschap en overheidsinstanties aan een bloemrijk netwerk voor bijen.

 

Ambassadeurs Nederland Zoemt
Ook zijn er zeven bestuurders uit het hele land aangetreden als ambassadeurs van deze nieuwe landelijke campagne Nederland Zoemt: Laila Driessen (burgemeester Leiderdorp), wethouders Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht), Paul de Beer (Breda), Joost Reus (Culemborg), Menno Tigelaar (Amersfoort) en Gert-Jan Krabbendam (Maastricht) en Frank van Hulle (Terneuzen).

bijenhuis

Bijvriendelijk groenbeheer voor voedsel en nestgelegenheid
De wilde bij heeft vooral een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Bijvriendelijk beheer creeërt structureel betere levenskansen voor wilde bijen. Gemeenten spelen daarbij een grote rol, zowel in het beheer van openbaar groen, als bij het enthousiasmeren van bewoners en ondernemers om tuinen en bedrijfsterreinen bijvriendelijk in te richten en te onderhouden. Zij kunnen erkenning krijgen als Bijvriendelijke gemeente. Nederland Zoemt wil komende jaren gemeenten daarbij ondersteunen met bomen, regio-specifieke kennis, educatie en acties rond de wilde bij.

 

bijenhotel

Bijenhotel

Bewoners kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan het in stand houden van de wilde bij door in hun tuinen het jaar rond bloeiende drachtplanten te planten, een bijenhotel te plaatsen of een stapeltje stenen of takken in een hoekje en een plekje om te drinken. Een voordeel van wilde bijen: ze steken niet. Ze geven ook geen honing. En ook de honingbijen profiteren van al het ‘reddingswerk’.

 

Nationale Postcode Loterij

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij met als doel het structureel vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De campagne wordt mede ondersteund door Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Vereniging Stadswerk Nederland.

Meer info op: www.nederlandzoemt.nl

Groene Cirkel Bijenlandschap is een onderdeel van Groene Cirkels: een samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental research, Naturalis en het Hoogheemraadschap van Rijnland om een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio rondom Zoeterwoude te realiseren.

Meer info op: www.bijenlandschap.nl