OEGSTGEEST – Landelijke bijenwerkdag. Wilde bijen zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur.
Tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten.
Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseren de provinciale Landschapsbeheer-organisaties samen met vele vrijwilligers en in samenwerking met Nederland Zoemt op 15 en 16 maart voor de tweede keer de landelijke Bijenwerkdag.

 

landelijke bijendag

 

Landelijke Bijenwerkdag

Wilde bij

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van het openbare groen.
Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

 

landelijke bijenwerkdag

 

Nederland zoemt

Nederland Zoemt zorgt voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de Bijenwerkdag. Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij.
Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Om de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) te verbeteren kunnen we  kruiden, bloemen, struiken en bomen planten.

 

landelijke bijendagLandelijke Bijenwerkdag

Op 136 locaties aan de slag voor de wilde bij op de landelijke Bijenwerkdag op 15 en 16 maart 2019.

 

 

Nationale bijentelling

Naast de Bijenwerkdag zijn er diverse activiteiten en programma’s die bijdragen aan bescherming van de wilde bij. Bijvoorbeeld groen beheerprogramma voor gemeenten, lesprogramma voor scholieren, citizen science activiteiten met o.a de Nationale Bijentelling op 13 en 14 april 2019. En natuurlijk het aanleggen van wilde bijenplekken in samenwerking met bewoners, vrijwilligers, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven.

 

De Bijenwerkdag op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart wordt in heel Nederland georganiseerd. Kijk voor een van de 136 locatie bij u in de buurt op Nederlandzoemt.nl. De Bijenwerkdag vindt plaats in samenwerking met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

 

Wie mee wil werken aan de Bijenwerkdag kan zich aanmelden op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijenwerkdag/