Privacy in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Landesbergen Publiciteit – inschrijfnummer Kamer van Koophandel, 59579234, gevestigd Dorpsstraat 38, 2343 BA Oegstgeest, eigenaar Walter Landesbergen – verzamelt en beheert voor haar merk GroenVandaag e-mailadressen van personen die zich op inschrijven op de nieuwsbrief van GroenVandaag. Het verzamelen van de e-mailadressen gebeurt louter op basis van toestemming en vrijwillige inschrijving.

Nieuwsbrieven
Via de website GroenVandaag kan een ieder zich gratis aanmelden voor de GroenVandaag-nieuwsbrief. Hiervoor volstaat het e-mailadres. Naar andere persoonsgegevens wordt niet gevraagd. De e-mailadres worden door ons uitsluitend gebruikt om de abonnee onze nieuwsbrieven toe te sturen. De e-mailadressen worden niet aan derden verstrekt. Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee een abonnee zich direct kan afmelden. De abonnee zal dan niet langer nieuwsbrieven ontvangen. Bij het afmelden wordt het e-mailadres definitief verwijderd uit ons bestand. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee de abonnee zijn of haar gegevens kan inzien, corrigeren en wijzigen.

Duur van de opslag
De e-mailadressen blijven in ons bestand zolang als de abonnees de GroenVandaag-nieuwsbrief wensen te ontvangen.

Verwerken van de e-mailadressen
De verwerking van de e-mailadressen geschiedt door Laposta  – gevestigd aan Het Zwanevlot, 146 te Zutphen, inschrijfnummer Kamer van Koophandel 34186820. Ten behoeve van GroenVandaag heeft Landesbergen Publiciteit met Laposta een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Laposta opereert volgens hetgeen is geboden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De website www.groenvandaag.nl, inclusief e-mailadressen, wordt gehost bij Opzet – gevestigd Van Dalenlaan 392, 2082 VR Santpoort-zuid, inschrijfnummer Kamer van Koophandel 34057168. Opzet opereert volgens hetgeen is geboden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.