In een reis om de wereld presenteren top-botanici Maarten Christenhusz en Rafaël Govaerts in detective-stijl hoe plantenjagers soorten (her)ontdekken waarvan men aannam dat ze niet meer voorkwamen.

Uitgestorven op plantenjacht rond de wereld

Uitgestorven

De auteurs van dit standaardwerk, dat met honderden afbeeldingen van planten is geïllustreerd, beschrijven eerst in de uitgebreide inleiding het fenomeen ‘uitsterven’ en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Vervolgens komen elf regio’s in de wereld aan de orde, waarvan zij goed gedocumenteerd de uit het wild verdwenen planten beschrijven en de soorten die uiterst zeldzaam geworden zijn. Herontdekkingen worden met evenveel vreugde als ongeloof opgetekend, waarmee de betrokkenheid van de auteurs duidelijk naar voren komt.

Op plantenjacht rond de wereld

Uitgestorven planten | Maarten Christenhusz, Rafaël Govaerts | ISBN 9789056158019 | Hardback | 512 pagina’s | verkoopprijs € 59,95 | Verschijnt 15 augustus 2023 bij Sterck & De Vreese.