Op plantenjacht – In een reis om de wereld presenteren top-botanici Maarten Christenhusz en Rafaël Govaerts in detective-stijl hoe plantenjagers soorten (her)ontdekken waarvan men aannam dat ze niet meer voorkwamen.

Op plantenjacht

Uitgestorven

De auteurs van dit standaardwerk, dat met honderden afbeeldingen van planten is geïllustreerd, beschrijven eerst in de uitgebreide inleiding het fenomeen ‘uitsterven’ en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Vervolgens komen elf regio’s in de wereld aan de orde, waarvan zij goed gedocumenteerd de uit het wild verdwenen planten beschrijven en de soorten die uiterst zeldzaam geworden zijn. Herontdekkingen worden met evenveel vreugde als ongeloof opgetekend, waarmee de betrokkenheid van de auteurs duidelijk naar voren komt.

Zaden wachten

Vaak verdwenen planten van het toneel door introductie van grazers, bouwwoede, klimaatverandering, toerisme, te vaak maaien van weiden. De auteurs benadrukken dat kritisch bedreigde soorten weer kunnen opleven wanneer de omstandigheden ten goede keren. Zaden kunnen immers vele jaren in de grond liggen ‘wachten’. Ook tuinen spelen een belangrijke rol en kunnen herintroducties faciliteren wanneer een soort plaatselijk of wereldwijd uit het wild is verdwenen.

Tuincentra

Dit boek laat de diversiteit aan planten zien die we zijn kwijtgeraakt, maar inspireert ook om er iets aan te doen. Zo hebben een aantal in het wild uitgestorven soorten het geschopt tot commerciële tuincentra. Deze kun je dan zelf kweken.

Uitgestorven op plantenjacht rond de wereld

Auteurs

Maarten J.M. Christenhusz, natuurhistoricus, reist de wereld rond om nieuwe en lang verloren gegane soorten te ontdekken. Tijdens deze reizen ontdekte hij 37 nieuwe soorten, acht nieuwe geslachten en drie nieuwe plantenfamilies.

Rafaël H.A. Govaerts werkt hij in de Royal Botanic Gardens, Kew in Londen. Hij probeert al sinds zijn tienerjaren uitgestorven planten terug te vinden.

Info

Boek: Uitgestorven planten
Auteurs: Maarten Christenhusz, Rafaël Govaerts
ISBN: 9789056158019
Hardback
512 pagina’s
verkoopprijs € 59,95
Verschijnt 15 augustus bij Sterck & De Vreese

Wil je nog meer bijzondere boeken over planten lezen, dan zijn de boeken van Marcel de Cleene een aanrader:

De Historia Naturalis

De Naturalis Historia