MAASTRICHT – Op 22 maart 2017 is het 60 jaar geleden dat in Apeldoorn de eerste Boomfeestdag werd gehouden. Dat gebeurde op initiatief van Staatsbosbeheer. Doel was om de jeugd te leren over het belang van bomen in de woonomgeving. Het was een tegenreactie op ontbossing en verstening van Nederland.

Boomfeestdag

Bij die eerste editie waren 1.600 schoolkinderen betrokken. Nu, 60 jaar later, nemen jaarlijks 115.000 kinderen deel aan de feestdag, waarbij gemiddeld 200.000 bomen worden geplant.

boomfeestdag

60 jaar Boomfeestdag
-Miljoenen kinderen hebben een eigen boom geplant.
-In totaliteit zijn er 10 miljoen bomen geplant.
-Dit zijn ruim 2200 voetbalvelden.

Maastricht
Dit jaar is Maastricht ‘boomstad’ van Nederland. Er is gekozen voor het thema Bomen Verbinden, waarmee de Stichting Nationale Boomfeestdag een verband legt met het Verdrag van Maastricht. De ambassadeurs van alle EU landen zijn uitgenodigd om op 22 maart naar Maastricht te komen en samen met Maastrichtse schoolkinderen 28 lindes te planten op het Europaplein. Een linde voor elke EU-lidstaat; op de plek waar de A2 Maastricht binnenkomt.

In 2017 is het 25 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Het verdrag wordt gezien als geboorteakte van de Europese Unie en de Euro.

De Stichting Nationale Boomfeestdag wil met haar activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Onder andere door kinderen bomen te laten planten en hen zo op een positieve wijze in contact met de natuur te brengen.

Foto: www.ebben.nl; Tilia cordata ‘Böhlje’