AMSTERDAM – De eerste toezeggingen voor het realiseren van nieuwe hectaren nieuwe stedelijke natuur zijn gedaan. Dat gebeurde op dinsdag 21 juni jongstleden tijdens een bijeenkomst in het kader van de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur in het Ecodome in Amsterdam.
 

Natuur

Grondeigenaren, vertegenwoordigers van kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers uit de groenbranche kwamen bijeen om te bespreken hoe zij samen meer dan 1.000 hectare nieuw groen kunnen realiseren in stedelijke gebieden. Zij werden daarbij geïnspireerd door wethouder John Nederstigt van de gemeente Haarlemmermeer, die een warm pleidooi hield voor meer groen in de buitenruimte.

Hoveniers
Een aantal VHG-leden heeft ter plekke aangegeven dat zij bij willen dragen om aan de benodigde 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur te komen. Zo heeft Prio Verve de toezegging gedaan om 5 hectare te realiseren in Midden-Limburg en maakt het Groencollectief zich sterk voor 7 hectare. Donker Groen heeft de intentie uitgesproken voor 10 hectare en Krinkels BV zal de pijlen richten op een aantal hectaren in de gemeente Haarlemmermeer.

Over de Green Deal
De Green Deal is vorig jaar tijdens het vakevent Future Green City in ‘s-Hertogenbosch ondertekend door Branchevereniging VHG. NL Greenlabel, Regelink Ecologie & Landschap, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel is om minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren. Dit draagt bij aan verduurzaming van dorp en stad en een toename van de biodiversiteit. Daarnaast biedt deze Green Deal kansen om meer kennis en ervaring op te doen over natuurvriendelijk beheer, in te spelen op klimatologische veranderingen en draagt het onder meer bij aan de gezondheid van inwoners en het versterken van de sociale cohesie.