OEGSTGEEST – Greenpeace roept Albert Heijn, Jumbo en Lidl op pesticiden te bannen. Met het vandaag gepubliceerde rapport ‘Bijensterfte in het schap’ start Greenpeace een nieuwe campagne om de bijen en andere bestuivers te redden en de voedselproductie te verduurzamen. De milieuorganisatie verwijt de drie grootste supermarkten van het land, Albert Heijn, Jumbo en Lidl, bij te dragen aan de teloorgang van deze belangrijke dieren.

Greenpeace

Bestuivers bedreigd
In februari concludeerde de VN-organisatie IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) dat meer dan 40 procent van de bestuivende insecten wereldwijd met uitsterven wordt bedreigd. Het gaat hierbij niet alleen om honingbijen, maar ook om bijvoorbeeld hommels, wilde bijen, vlinders en zweefvliegen. Maar liefst 75 procent van de wereldvoedselgewassen is (gedeeltelijk) afhankelijk van deze bestuivers.

honing-bijenvolken
Het vandaag gepubliceerde rapport ‘Bijensterfte in het schap’ laat zien dat ook in Nederland de wilde bijen en andere bestuivers er slecht voor staan. Greenpeace vindt dat de Nederlandse supermarkten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen om die situatie ten goede te keren.
In Nederland zijn supermarkten het belangrijkste afzetkanaal voor landbouwproducten en hebben ze een dominante positie in de voedselketen. Hun handelswijze draagt bij aan de teloorgang van wilde bijen en andere bestuivers door intensieve landbouwmethoden, overmatig pesticidengebruik en te weinig biodiversiteit op de akkers, in de boomgaarden en in de kassen. De gevolgen voor bijen, bestuivers en andere nuttige insecten zijn desastreus. Hoog tijd dat de supermarkten zich inzetten om bijvriendelijke en duurzame landbouw ook in Nederland te bevorderen.

Duurzamer product
De Nederlandse supermarkten maken goede sier met biologische producten, maar die maken slechts zo’n 3 procent uit van de omzet. Het gaat om die andere 97 procent, waar aanzienlijke stappen kunnen worden gezet. Greenpeace vindt het belangrijk dat de boeren niet de rekening van de broodnodige verduurzaming gepresenteerd krijgen, maar beter worden betaald voor een duurzamer product. De drie ketens Albert Heijn, Jumbo en Lidl hebben samen 65 procent van de Nederlandse markt in handen. Nederland blijft met een areaal van slechts 3 procent biologische landbouw ver achter bij het Europese gemiddelde van 6 procent. Een land als Oostenrijk heeft 20 procent areaal aan biologische landbouw, mede dankzij supermarkten ter plekke die een actieve rol spelen in het verduurzamen van de voedselproductie.
Herman van Bekkem, woordvoerder van Greenpeace: “Supermarkten kunnen hun beleid verbeteren door een aantal schadelijke bestrijdingsmiddelen met voorrang uit hun keten te bannen en te zorgen dat zij geen schade meer aanrichten aan bestuivers, biodiversiteit en milieu. Innovatieve boeren tonen in de praktijk aan dat een duurzame landbouw heel goed mogelijk is en moeten daarvoor eerlijker beloond worden. Zij steken hun nek uit voor de toekomst van ons voedsel. Het zou de supermarkten sieren als ze deze boeren zouden ondersteunen.”