AMSTERDAM – Natuur heeft een positief effect op de gezondheid en het welzijn van ouderen. Maar hoe betrek je een oudere met dementie of beperkte mobiliteit bij de natuur? Het boek ‘Alle ouderen naar buiten!’ dat dit najaar uitkomt geeft praktische ideeën voor groene dagbesteding. IVN Natuureducatie wil door middel van crowdfunding dit boek gratis aanbieden aan zorginstellingen in Nederland. Om zorgmedewerkers, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers te inspireren om samen met ouderen de natuur te gaan beleven.

 

ouderen en natuur

Ouderen

Natuur als dagbesteding

Vanuit het programma Grijs, Groen & Gelukkig heeft IVN veel kennis en ervaring opgedaan over groene dagbesteding voor ouderen. Welke activiteiten spreken hen aan? Wat kan je doen met oudere mensen die minder mobiel zijn? Hoe betrek je iemand met dementie bij de natuur? Al deze kennis en ervaring bundelt IVN, in samenwerking met KNNV Uitgeverij, Jasper de Ruiter en Marieke Dijksman, in een buitenactiviteitenboek voor ouderen.

Auteur Jasper de Ruiter vertelt: ‘Uit de contacten met zorginstellingen blijkt dat er veel behoefte is aan praktische ideeën voor een groene dagbesteding. Dat biedt dit boek. Niet moeilijk of ingewikkeld maar wel met een groot effect op de kwaliteit van leven voor de oudere mensen.’

 

Kijk hier voor meer informatie of voor het steunen van deze actie

Of lever een bijdrage via: crowdfundingvoornatuur.nl/ouderennaarbuiten

 

Groen voor gezondheid en welzijn

Nederland vergrijst: het aantal ouderen in ons land groeit. Onder deze groep mensen vormen eenzaamheid en gebrek aan beweging risico’s voor zowel de gezondheid als het algehele welbevinden. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Eén op de vier voldoet niet aan de Beweegnorm en veel ouderen komen bijna niet buiten. Uit verschillende onderzoeken blijkt juist dat genieten van de natuur, bewegen in de natuur en de sociale ontmoetingen die plaatsvinden tijdens natuurbeleving een positief effect hebben op hun gezondheid en het welzijn.

 

Grijs, Groen & Gelukkig

Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Ook oudere mensen in zorgcentra en met dementie, die vaak geen of slechts beperkte toegang hebben tot de natuur. Terwijl dit juist een belangrijke bron van geluk kan vormen en een positieve invloed heeft op de gezondheid.

IVN biedt een aanpak voor het betrekken van de buurt en het opzetten van een natuurrijk activiteitenprogramma. Tevens is er een uitgebreid trainingsaanbod voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Tot slot kan IVN inspiratie bieden voor het fysiek vergroenen van de omgeving in en rondom de zorginstelling.

 

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland.

 
Intro-foto: RGB Stock, Purplepic