WAGENINGEN – Kamerplanten geven een gebouw niet alleen een prettige uitstraling, ze zuiveren ook nog eens de lucht. Sommige planten lijken daar heel effectief in te zijn. Maar hoe doen zij dat precies? En onder welke voorwaarden doen zij hun filterende werk het best? Onderzoekster Charlotte Lelieveld van Wageningen University & Research doet onderzoek naar de potentie van planten als luchtzuiveraars.
 

Kamerplanten

kamerplanten en kantoorgroen

Binnenklimaat
Charlotte Lelieveld coördineert bij Wageningen Environmental Research (Alterra) het TKI project “Planten voor een prima binnenklimaat”. In dit project worden de effecten van sierplanten op de gezondheid en het welbevinden van mensen in kantoorgebouwen en zorginstellingen onderzocht.

‘In veel gebouwen heerst een slecht binnenklimaat’, zegt Lelieveld. ‘Dat uit zich in allerlei gezondheidsklachten van medewerkers en bewoners. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken in lab situaties is gebleken dat kamerplanten bij kunnen dragen aan een oplossing voor deze klachten. Ze brengen vocht in de lucht en halen schadelijke stoffen eruit. Daarnaast geven planten een prettige uitstraling aan gebouwen, wat een positieve invloed heeft op de werkkwaliteit, zoals concentratie toename en stress reductie.
In een consortium van kennisinstellingen en bedrijven onderzoeken wij hoe planten in praktijksituaties bijdragen aan de luchtkwaliteit en aan het welzijn van mensen. We meten de effecten op het binnenmilieu en kijken daarbij ook naar de kosten en baten. Gebouweigenaren zien ‘planten’ vaak vooral als kostenpost. Door onze onderzoeksresultaten te vertalen naar financiële baten krijgen we inzicht of gebouweigenaren met planten kunnen besparen op energievretende luchtbehandelingssystemen. We kijken ook of er een verband is tussen de aanwezigheid van planten en minder ziekteverzuim of een hogere productiviteit.’