De Oude Tuin – Eén deel van De Tuinen van Appeltern werd zeven jaar geleden gesloten voor publiek, De Oude Tuin. Er moest destijds een keuze gemaakt worden ten aanzien van de besteedbare onderhoudsuren. Het park groeide gewoon te hard in oppervlakte, maar te beperkt in de bezoekersaantallen. Appeltern kon geen extra mensen aan het werk zetten en besloot om het allereerste begin, ruim een halve hectare, af te snijden en de rest van het park niet meer toegankelijk te maken voor bezoekers.

Door Ben van Ooijen
directeur van De Tuinen van Appeltern

De Oude Tuin

Corona energie

Toen in maart 2020 Corona ons overviel en iedereen buiten zichzelf trad met werken in de zorg en andere bijzondere sociale projecten, besloten we om De Oude Tuin, waar zes jaar niet naar omgekeken was, te herwinnen van Moeder Natuur. De bramen, distels, brandnetels en bamboes hadden de paden ondoordringbaar gemaakt. Overal lag een dikke laag blad, afgewaaide takken en zelfs complete bomen. Ik kreeg al snel hulp van mijn zwager Gerard. Beiden zijn we een seizoen lang, elke avond en elk weekend bezig geweest. In het voorjaar van 2021 hadden we het tuingedeelte weer enigszins onder controle en mochten de bezoekers er ook weer een rondje wandelen.

appeltern

Weg met de regeninstallaties

Gedurende de eerste onderhoudslente en -zomer werd al duidelijk dat wij geen spijt zouden krijgen van onze aanpak. Sterker nog; we werden steeds enthousiaster over wat er onder alle onkruid en begroeiing tevoorschijn kwam. Er waren planten genoeg die totaal niet geleden hadden onder het achterwege gebleven onderhoud. Uiteraard hebben de sterksten zich doen gelden, maar als je ook de super warme droge zomers van 2018 en 2019 er nog even bij betrekt, leek het gros van de planten nergens last van gehad te hebben. Voor mij reden om maar meteen de pijpen van de regeninstallatie af te zagen. Voortaan hoeft er in De Oude Tuin geen plant meer beregend te worden.

Feest van herkenning

Ook het hele jaar 2021 zijn we nog bezig geweest met ons project. De verwildering was immers wel bedwongen, maar er moest ook nieuw worden aangeplant en keuzes gemaakt in sterk verouderde borders. De bezoekers vonden het fantastisch. Ook het verhaal over het respecteren van de vergankelijkheid. Waarom zou je een scheef gewaaide boom omhakken; zie het als een gegeven en borduur er op verder. Waarom zou je een lekke vijver herstellen; sta een deel van de vegetatie toe zodat het lijkt of er bewust voor gekozen is. Waarom zou je alle blad nog afvoeren; georganiseerde nonchalance is prima en nog goed voor het bodemleven ook.

natuurtuin

Lessen

Misschien zijn we in de loop der jaren het echte tuinieren een beetje vergeten. Alles moet recht, geknipt, geschoren en georganiseerd. Het is helemaal nergens voor nodig. Voor De Tuinen van Appeltern is de herwinning van De Oude Tuin in ieder geval het begin geweest van een brede omslag in het totale parkonderhoud. Door de lessen uit De Oude Tuin is de aanpak in het totale park aan het veranderen. Er wordt meer geluisterd naar de tuin en de bodem, er wordt bewuster gekozen voor planten, voor een biologische aanpak en een georganiseerde samenwerking met Moeder Natuur.

Tuinen van Appeltern

Misschien was de verandering er sowieso wel gekomen, maar heel bizar dat juist zoiets vervelends als Corona het proces positief versneld heeft. Kijk voor het hele verhaal op https://appeltern.nl/nl/park_bezoeken/highlights/de_oude_tuin

Foto’s: Fred Roest & Tuinen van Appeltern.

De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a
6629 AD Appeltern

De Tuinen gaan 1 maart 2022 weer open.