VOORSCHOTEN – Nationaal Park Hollandse Duinen stelt zich kandidaat voor verkiezing ‘mooiste natuurgebied van Nederland’. Woensdag 14 september is de naam van het nieuwe Nationaal Park langs de kust onthuld: Nationaal Park Hollandse Duinen.

Nationaal Park

De naam werd tijdens de presentatie van het gezamenlijke bidbook in Kasteel Duivenvoorde gepresenteerd aan alle betrokken bestuurders en beleidsmedewerkers. De komende drie jaar wordt gewerkt aan de oprichting van het natuurpark.

Kustlandschap
Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd; geliefd om water, ruimte en licht. Dit is het beoogde Nationale Park Hollandse Duinen: 43 kilometer lang, tot 8,5 km breed. Het gebied is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink (beide onderdeel van Kennemerland-Zuid).

nationaal park

Met de oprichting van het natuurpark wordt de kans gepakt om de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen in dit gebied nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door een recreatieve verbinding één van de gebieden.
Vandaag, 15 september, wordt het bidbook ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Hiermee stellen de Hollandse Duinen zich officieel kandidaat voor de verkiezing ‘mooiste natuurgebied van Nederland’. Voor meer informatie www.nationaalparkhollandseduinen.nl en de video.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer