DEN HAAG – Weg die tegels. Hoosbuien en overbelaste riolen zijn gevolgen van het veranderende klimaat die wij elke zomer aan den lijve ondervinden. Ons klimaat wordt grilliger. Naast extreem droge perioden hebben we te maken met extreem natte perioden, waarin in korte tijd rioleringen overlopen en straten blank komen te staan. Dit plaatst burgers en gemeenten voor de nodige problemen.

actie steenbreker

Tegels eruit

Vergroenen van de tuin
Daarom schakelen steeds meer gemeenten burgers in om het afvoeren van hemelwater beter te reguleren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het vergroenen van de tuin en het tegengaan van verstening.

Planten voor tegels
De gemeente Ypenburg gaat daar ver in. Met de actie Steenbrekers geeft ze inwoners de kans om hun tuintegels in te ruilen voor planten. Speciale teams trekken de wijken in om dit ruilproces te bevorderen.

Operatie Steenbreek
Actie Steenbrekers is onderdeel van het landelijke initiatief Operatie Steenbreek, een beweging die burgers wijst op het belang van een groene leefomgeving. Groen om ons heen is niet alleen gezonder en prettiger, het zorgt ook voor een rijkere biodiversiteit met meer vogels, insecten en andere dieren in de tuin.

Voor meer informatie zie Operatie Steenbreek.
Foto in tekst, Haags Milieucentrum.