WAGENINGEN – Het tuinplanten seizoen is onder invloed van het zachte weer eerder begonnen dan andere jaren. Sommige planten zijn al veel eerder dan gepland beschikbaar.Bijvoorbeeld de Primula acaulis, waarvan de vroege en late soorten nu vrijwel gelijktijdig staan te bloeien.

Tuinplanten

Ook vaste planten zoals Iberis en Saxifraga zijn al klaar voor de lente, terwijl dit planten zijn die normaal gesproken pas vanaf eind maart door de tuin- en groencentra worden aangeboden.

primula_gemengdLanger groeiseizoen
Volgens bioloog Arnold van Vliet van de Universiteit van Wageningen is het voorjaar van 2016 anderhalve maand eerder begonnen dan normaal en zet de trend naar een langer groeiseizoen krachtig door. Afgelopen 15 jaar was het groeiseizoen gemiddeld bijna een maand langer dan 50 jaar geleden. Een en ander is te wijten aan de klimaatsverandering.