UTRECHT – Op 27 november verschijnt Tuinsmakelijk! van auteur en perma-tuinier Vera Greutink. In haar boek laat zij zien hoe je gemakkelijk en op een natuurlijke manier allerlei eetbare planten kunt telen.

Tuinsmakelijk

TUINSMAKELIJKNatuurlijk tuinieren
Vera Greutink tuiniert al jaren op natuurlijke wijze en past vele principes uit de perma-cultuur toe. Zij legt uit hoe ze met haar favoriete groenten en fruit een zo groot mogelijke opbrengst realiseert en hoe ze door met de natuur mee te werken veel werk bespaart en toch veel oogst. Het boek gaat zowel over de eenjarige moestuin als de bostuin. Er is ook aandacht voor kleine ruimtes, smalle stroken, potten, wisselteelt, polycultuur en telen van zaden.

Tuinsmakelijk! bevat ontelbare tips, technieken, concrete voorbeelden en ervaringen. Geïnteresseerden kunnen voorintekenen op het boek via clubgroen.nl

Het boek verschijnt bij Uitgeverij Jan van Arkel, Grifthoek 151, Utrecht