WAGENINGEN – Een consortium van Wageningen University & Research, bedrijven en Hogescholen gaat vijf gewassen, waaronder saffraan (foto), die nu nog niet in Nederland geproduceerd worden, in Nederlandse kassen telen en onderzoeken. Het gaat om vanille, zwarte peper, wasabi, salep en saffraan.

 

Vanille en Saffraan

Doel is te onderzoeken of deze gewassen de Nederlandse glastuinbouw aan nieuwe inkomsten kunnen helpen, en of afnemers aan duurzaam geteelde, veilige producten geholpen kunnen worden. Voor het onderzoek is komende 3 jaar een budget van circa 3,5 ton per jaar beschikbaar.

Vanille plant

Vanille

Vanille
Bij vanille is in een eerder project gebleken dat teelt positief lijkt, in gepland onderzoek wordt nog extra benodigde kennis verzameld. Het richt zich vooral op een verdere marktintroductie en optimaliseren van de productie.

Wasabi en zwarte peper
Bij wasabi en zwarte peper zal eerst goed gekeken moeten worden naar het teeltproces, zodat aan de hand daarvan ook bepaald kan worden of het haalbaar is omo ver te gaan op teelt.

Salep
Bij salep spelen andere uitgangspunten een rol, met name of het mogelijk is om zo te telen, dat er onderscheidende salep wordt gemaakt ten opzicht van illegale import.

saffraan bolbloem

Saffraan

Saffraan
Saffraan is de duurste specerij ter wereld. Door middel van een literatuurstudie in combinatie met rekenen aan een ‘hightech’ business zal gekeken worden of het mogelijk is om ook dit gewas in de Nederland te gaan telen.

Binnen consortium werken 12 bedrijven van een grote diversiteit met elkaar samen: telers, leveranciers van uitgangsmateriaal en bedrijven uit de keten van de foodproductie. Een aantal hogescholen gaat zich buigen over de chemische kant, zij gaan de inhoudsstoffen van deze gewassen bepalen. Wageningen University & Research doet teeltonderzoek.

Foto’s, RGB stock
-saffraan (intro-foto): bretz, Hervé de Brabandère
-vanille: krayker, K. Rayker
-saffraan-bloem: mimica, Mirna Sentic