HAARLEM – Liefde voor de orde der vlinders: vuur- en aardbeivlinder, gentiaanblauwtje en nachtpauwoog, groentje, appeltak en kleine vos.

In de rechterbovenhoek van de eerstedagenvelop zitten twee maal tien vlinders ‘gevangen’ in postzegels. PostNL brengt een vel met tien postzegels uit in de tweede serie ‘Beleef de natuur’.

Vlinders

Het gaat slecht met de Nederlandse vlinder; via deze zegels geeft PostNL meer aandacht aan de vlinder. Speciaal voor deze ‘postzegel-ode’ aan de natuur ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren twee eerstedagenveloppen waarop de tien vlinders ‘gevangen’ zijn in de rechterbovenhoek. Zowel de postzegels als de eerstedagenvelop zijn vanaf 20 mei 2019 verkrijgbaar.

Dit artikel is verzorgd door de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH)

 

 

De orde der vlinders

Vlinders zijn de vierde grootste insectenorde binnen het dierenrijk. Samen met de vliesvleugeligen, de tweevleugeligen en de kevers zijn er ongeveer 180.000 beschreven soorten.
Vlinders leven in uiteenlopende biotopen: van koude toendra’s tot woestijnachtige gebieden. De meeste soorten leven in (sub)tropische gebieden. In Nederland staan van de 18.000 inheemse Nederlandse insectensoorten ruim 2.200 soorten als vlinder geregistreerd; ruim 12 % van de Nederlandse insectensoorten is bij de orde van de vlinders ingedeeld.

Verzamelaars

Vlinders hebben vaak een karakteristieke fladderende vlucht en sterk uiteenlopende vleugelkleuren. Omdat het lichaam gemakkelijk te conserveren is en de kleuren hierbij niet verloren gaan worden vlinders al sinds lange tijd over de gehele wereld verzameld.

Ook op postzegels zijn insecten, bloemen en planten, vogels en andere dieren geliefde onderwerpen voor themaverzamelaars.

Ontwerper Ingmar Birza van Birza Design: “De envelop heeft dezelfde basisvormgeving als de rest van de serie ‘Beleef de Natuur’. Met cirkels ontleend aan de stijl van de postzegels, bevat de eerstedagenvelop een foto en illustratie van de Sint-Jansvlinder (Zygaena filipendulae)”

Gezamenlijke inzet voor de natuur

Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoonheid van de natuur in Nederland in stand te houden. Met deze tweede serie postzegels ‘Beleef de Natuur’ brengt PostNL een ode aan de verscheidenheid van de natuur in Nederland. Die is veel groter en belangrijker dan we denken.

In 2018 bracht PostNL vier postzegelvelletjes uit met zegels over reptielen, veldbloemen, insecten en paddenstoelen.

In 2019 wordt – steeds via tien postzegels – aandacht gegeven aan Nederlandse zoogdieren (2 januari), stinsenplanten (25 februari), vlinders (11 juni) en bomen en bladeren (16 september).

Meer natuur op postzegels, zie deze berichten op GroenVandaag:
Stinsenplanten op prachtige nieuwe postzegels
Nederlandse veldbloemen op postzegels