OEGSTGEEST – De Verenigde Naties hebben 2015 uitgeroepen tot het jaar van de bodem. Daarmee wil het instituut aandacht vragen voor een onderwerp wat bij het grote publiek nauwelijks bekend is: de staat van onze bodem en de noodzaak om hier met grote zorg mee om te gaan.

Bodem

Gezond
Een gezonde bodem is essentieel voor onze gezondheid en onze toekomst.
-99,7% van onze voeding komt rechtstreeks van de bodem
-bodems zijn de belangrijkste opslagplaats voor koolstof: ze bevatten meer koolstof dan de atmosfeer en al het plantenleven samen
-gezonde bodems houden zoet water vast en beschermen ons beter tegen erosie, overstromingen en droogte

Wereldwijd onderzoek toont aan dat onze bodem ernstig wordt bedreigd. Een kwart van alle bodems op aarde is reeds sterk verarmd. Dit heeft een dramatische impact op onze voedselzekerheid, ons klimaat en onze gezondheid. Elke minuut gaan 30 voetbalvelden aan vruchtbare grond verloren, vooral ten gevolge van niet-duurzame landbouw. Dat is 10 miljoen hectare landbouwgrond per jaar.

Steun Save our Soils

Om de situatie te verbeteren is het project Save our Soils (SOS) in het leven geroepen. In het streven naar een duurzame wereld en een gezond bodemleven kan iedereen op zijn manier het werk van  Save our Soils steunen. Door gedrag (meer kiezen voor biologische producten), door het verhaal door te vertellen en door donatie.

Ilikeorganic
Liken
De gemakkelijkste manier om de actie te steunen, is door de actie te liken. Dit kan op deze pagina saveoursoils.com/i-like-organic. Met uw like wordt er € 5,00 uit het Save our Soils fonds vrijgemaakt voor het vruchtbaar maken en houden van bodems, wereldwijd.

fotocredit introfoto: nlfreepik