Bollenacademie – Op de jaarlijkse Dag van de Tulp lanceerde André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie, de digitale lesmodule over de tulp. Op de website van de academie kan iedereen nu gratis een cursus doorlopen over de broei van tulpen.

Bollenacademie

Productie van tulpen

Stichting Bollenacademie heeft de digitale module ontwikkeld samen met ondernemers, onderzoekers, teeltadviseurs en docenten. De module is bedoeld voor zowel studenten als werkenden en voor iedereen met interesse in de productie van tulpen.

De digitale module beschrijft het produceren -‘broeien’- van tulpen van bol tot bloem. In de module komen alle teelttechnische aspecten van het broeien van tulpen aan bod. Het bevat algemene informatie over de tulp als snijbloem, informatie over teeltmethoden, temperatuurbehandelingen, gewasverzorging en ziekten en plagen. De module is gebaseerd op het boek ‘De broei van tulpen’ dat de academie in september 2016 heeft gepresenteerd.

bollenacademie, digitale module

Studiebol

Het behoud van kennis in de bloembollensector staat onder grote druk vanwege de afname van het aantal mensen dat in de sector werkt en het ontbreken van actueel lesmateriaal. Voor commerciële partijen is de bollensector te klein om gericht lesmateriaal voor te ontwikkelen of cursussen voor op te zetten. Daarom heeft de sector zich verenigd in Stichting Bollenacademie om bestaande kennis vast te leggen en op een toegankelijke manier te verspreiden. Stichting Bollenacademie is gestart met project Studiebol om boeken, digitale modules en ander lesmateriaal te ontwikkelen.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Plant najaar bloembollen voor feestelijk voorjaar

Meer informatie over bollen vind je ook op bloembol.org

Bolgewassen

Project Studiebol geeft de komende drie jaar invulling aan de kennisontwikkeling. Het lesmateriaal voor werknemers en studenten zal onder andere bestaan uit vernieuwde en geactualiseerde handleidingen voor de teelt en broei van diverse bolgewassen. Daarnaast worden er vier thema’s uitgewerkt: veredeling van bolgewassen, bloembollenketen, bolfysiologie en ziekten & plagen. Een deel van dit lesmateriaal wordt ook in digitale modules aangeboden, zodat het materiaal plaats- en tijdonafhankelijk ingezet kan worden.

Voor meer informatie zie: www.bollenacademie.nl