Theehaag – De eeuwenoude boerenhagen komen terug in het landschap van Holland Rijnland. En wel in de vorm van ‘theehagen’. Dit innovatieve idee is ontstaan in samenwerking met meerdere partijen en is ondertussen reeds uitgevoerd: bij vier boerderijen in Warmond zijn in februari 2021 theehagen aangeplant. Deze zorgen voor een toename aan biodiversiteit waaraan Landschapsfonds Holland Rijnland graag subsidie verleent.

Theehaag

theehaag

Biodiversiteit

Om de planten en kruiden goed op elkaar af te stemmen is de 500 strekkende meter haag ontworpen door een ecologisch ontwerper, Wankja Ferguson. De haag bestaat uit vijftien soorten planten met daaronder kruiden. Een toename aan de biodiversiteit doordat dit een geweldig ‘thuis’ is voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.

Bij de thee-oogst en het productieproces, uitgevoerd door Wijde-Land, helpen cliënten van de sociale werkplaats Panter waardoor er tevens een sociaal aspect aan dit plan gekoppeld is. Omdat ook inwoners en recreanten in de zomer kunnen genieten van deze nieuwe theehaag-afscheidingen, is het een win-winsituatie voor mens, dier en milieu.

camellia sinensis theeplant

Landschapsfonds

Peter van den Akker, voorzitter van Landschapsfonds Holland Rijnland, heeft het theehaag-idee uitgewerkt met biologisch boer Joost van Schie en de mannen van het bedrijf Wilder-Land (voorheen PTT). “Door de goede input van deze heren is de ‘geboorte’ van een theehaag ontstaan. Het aanplanten ervan is een experiment maar zeker één met potentie”, meldt Peter.
Aan enthousiasme in ieder geval geen gebrek. De drie buren van Joost van Schie hebben het plan direct omarmd. Tevens kreeg chef-kok Martijn van der Meer van de plaatselijke brasserie Meelfabriek Zijlstroom er oren naar. Hij is een groot voorstander zo veel mogelijk lokale producten te gebruiken en is ondertussen ook aangesloten bij het project.

Fonds ondersteunt projecten

Peter van den Akker vindt dit innovatieve theehaag-project heel goed bij de doelstelling van de Stichting passen: “Wij ondersteunen projecten die onze streek duurzaam ontwikkelen en aantrekkelijk houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Denk hierbij aan oude hoogstamboomgaarden, boerenheggen, bloeiende weides en sfeervolle wandelpaadjes. Mail of bel ons gerust als u een idee heeft!”
Meer informatie is te vinden via www.landschapsfondshollandrijnland.nl.

LEESTIP: lees ook dit artikel over thee op GroenVandaag: Duurzame theelers maken debuut op Duurzame Dinsdag