BERKEL EN RODENRIJS – Fleur.nl geeft, gedurende de maand mei, gratis bijenzaad weg bij iedere bestelling. Met het initiatief vraagt de online plantenspecialist aandacht voor de afnemende bijenpopulatie in Nederland, die al sinds 2006 onder druk staat.

Bijenzaad

Nederlandse bijenstichting positief
Jaap Molenaar, voorzitter van de Bijenstichting, is erg te spreken over het initiatief van Fleur.nl. Verder is Molenaar gematigd positief over de gezondheid van de Nederlandse bij. De bijenexpert geeft aan dat het in 2017 ‘minder slecht’ gaat met de bij. Desondanks ligt de wintersterfte van bijen globaal gezien nog altijd hoger dan het gemiddelde, aldus Molenaar.

Groot deel sterft ‘s winters 
Jaarlijks sterft een groot gedeelte van de Nederlandse bijenpopulatie af, met name gedurende de winter. Per winter sterft gemiddeld zo’n 10% van de totale bijenbevolking. Dit sterftecijfer is sinds 2006 echter constant gestegen, met het jaar 2010 als hoogtepunt. Tijdens die winter stierf zo’n 30% van de bijenpopulatie. Dit kwam destijds door een productiefout in een voedselfabriek voor bijen, waardoor imkers vergiftigde suikersiroop kregen aangeleverd.

Fleur.nl doneert bijenzaad

Bedreigde diersoorten
De Nederlandse bijenpopulatie kan wel wat steun van buitenaf gebruiken, gezien het feit dat de populatie (sinds 2006) jaarlijks afneemt. In Nederland komen 338 bijensoorten voor. Hiervan staan 188 soorten (56% van de totale bijenpopulatie) op de rode lijst van bedreigde diersoorten. 35 bijensoorten zijn reeds uitgestorven in Nederland.

Positieve trend
Toch lijkt er een ook positieve trend te zijn. Zo loopt het bijensterftecijfer sinds 2011 gestaag terug richting het gemiddelde van 10%. In de winter van 2015 – 2016 was het gemiddelde sterftecijfers slechts 6,5%. “Ondanks dit lage gemiddelde, lag het sterftecijfer in de noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe) alsnog op 30%”, aldus Jaap Molenaar.

Meer informatie over het bijenzaad-initiatief inclusief aanvullende data over bijensterfte, kan worden gevonden op: http://www.fleur.nl/tips/steun-nederlandse-bijen.