“Wat gaan jullie dit weekend doen?”
“Tegelwippen.”
“Tegelwippen?”
“Ja, wij doen mee met het NK.”
“Het NK Tegelwippen?”
“Zeker weten.”

Column door GroenVandaag
Walter Landesbergen

Tegelwippen

Onze buurman haalde zijn schouders op, draaide zich om en liep weg, zijn onwillige hondje achter zich aan trekkend. Die worden met de dag lijper, moet hij van ons gedacht hebben. Zo gaat het. Met sommige buren heb je dat. Op een of andere manier lopen gesprekken niet. Terwijl tegelwippen juist iets voor hem zou zijn. Ik overwoog nog om hem achterna te lopen.

In tegenstelling tot aparte looproutes voor statushouders is tegelwippen in onze gemeente Oegstgeest geen issue. Eventjes dacht ik dat het NK in de oude buurt een deelnemer had mogen noteren, maar bij nader inzien bleken de gewipte tegels, vervangen door nieuwe rode.
Oegstgeestenaren doen niet aan tegelwippen.

Heel Holland wipt

Wij zijn een uitzondering. Op de NK Tegelwippen-site lees ik dat heel Holland wipt. En niet zo kinderachtig ook. Van 30 maart tot 30 september is het wippen van tegels geblazen; van Julianadorp tot Vaals, van Sluis tot Eemshaven. Er is zelfs een Tegelteller, de zogenoemde TPI-index. Dat is een ranglijst die per Nederlandse gemeente registreert hoeveel tegels per 1000 inwoners zijn gewipt.
De tussenstand geeft aan dat het Zuid-Hollandse Gorinchem op dit moment de beste wippers huisvest. De ruim 37.000 inwoners hebben eendrachtig al 14.587 tegels gewipt. Daarmee gaat oude vestingstad onbedreigd aan de leiding, want hoewel Veenendaal ook al 11.827 tegels wipte, ligt de fietsstad van 2020 per hoofd van de bevolking stapels achter op Gorkum.

tegelwippen

Biodiversiteit

Het Nederlands Kampioenschap rummikup, kop-en-schoteltjes-stapelen, paalzitten, tegen-de-wind-in-fietsen… bedenk het en het is er. Vervelingsvoortbrengselen die allemaal even vermakelijk als zinloos zijn. Dat geldt niet voor het NK Tegelwippen. Dat kan je zien als een belangrijke bijdrage aan onze leefomgeving en de biodiversiteit. Het gaat ergens om. Vandaar dat het kan rekenen op de instemming van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Bedenker van het event is het activatie-bureau Frank Lee uit Amsterdam. Frank Lee wil mensen verbinden en in beweging brengen rond maatschappelijke onderwerpen. Eerder bedacht het bureau de Alvalle Buren Borrelbox. Alvalle is een gazpacho en de Borrelbox een goede reden om je buren eens uit te nodigen voor een spontaan samenzijn met heerlijke gazpacho, perfecte glaasjes, pinchoprikkersen en het vragenspel IJsbrekers om ze beter te leren kennen.

Wippen belangrijker dan winnen

Ook met het tegelwippen wil Frank Lee aanzetten tot iets positiefs. Goenere en meer leefbare steden met ruimte voor wateropvang. Samen de stad meer klimaatadaptief maken, heet het. Maar dan zonder woorden en vooral door mensen zelf de handen uit de mouwen te laten steken. Hoewel Frank Lee ons op het hart drukt dat wippen belangrijker is dan winnen, waren er bij het voorgaande, en tevens eerste NK, prijzen te winnen. Een Gouden Tegel voor de winnaar (in 2020 Rotterdam), de IJzeren Schop als troostprijs, de eretitel Wipper van de Maand en de prestigieuze Publiekswipper-award.

Wipcoach

Voor de huidige competitie doet Frank Lee er verstandig aan een wipcoach naar Nunspeet te sturen. Kijken wat daar nu loos is. Een koude start? Van oudsher al een tegelarme gemeente? Op de ranglijst bungelt Nunspeet onderaan. Slechts 1 gewipte tegel op bijna 28.000 inwoners. Is er sprake van een toevalstreffer of is Nunspeet de beloftevolle start-up die worstelt met wat ook wel De wet van Peter Thiel wordt genoemd: van 0 naar 1 is een enorme drempel, maar van 1 naar veel een klein stapje.

Nunspeet heeft een zetje nodig. De Gouden Tegel is wellicht te hoog gegrepen, maar Wippers van de Maand moet haalbaar zijn.

Vorige column van GroenVandaag

Vakmanschap: de romantiek van Han Fokkink