OEGSTGEEST – Kromkommer is een nieuw fenomeen. Je hoeft moestuinders niet te vertellen dat groente uit eigen tuin lekkerder kan smaken dan die van uit de winkel. Geen moestuinder zal groente weggooien omdat vorm of kleur niet overeenkomt met wat hij gewend is. Vervormde wortels en kromme komkommers vinden gewoon hun weg naar het etensbord.

Kromkommer

Moestuinieren is al een paar jaar in. Er is niet langer sprake van een trend, maar van een blijvende activiteit die samenhangt met de toenemende bewustwording dat we gezonder moeten eten en zuiniger moeten zijn op de aarde waarop we leven.

Verspilling

Het tegengaan van verspilling hoort daarbij. Of we nu spreken over het terugbrengen van productiekosten door ons voedsel dichter bij huis te verbouwen of door minder weg te gooien. Wat betreft het tegengaan van voedselverspilling valt er nog veel vooruitgang te boeken, zoals de World Food Clock ons laat zien.

Wat feiten op een rijtje:

Wereldwijd
-Wereldwijd verspillen we 1,3 miljard ton voedsel per jaar; dat is 1/3 van de totale productie.
-Wereldwijd lijden 1 miljard mensen honger.
-Het eten wat alleen al in de VS wordt verspild, is genoeg om 1 miljard mensen te voeden.
-Als we bomen planten op land dat nu wordt gebruikt om voedsel te verbouwen wat verspild wordt, dan kunnen we alle co2-uitstoot door fossiele brandstoffen compenseren.

Nederland
-In Nederland wordt jaarlijks voor 4,4 miljard euro aan voedsel verspild.
-5% tot 10% van het groente en fruit wordt verspild door te strenge visuele eisen.

kromkommer_soepen

Kromkommer
In ons land zijn er tal van initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. Een ervan is het Rotterdamse initiatief Kromkommer. Kromkommer zet zich in om ‘gekke’ en ‘overgebleven’ groente te redden door ze weer terug te brengen op ons bord in de vorm van nieuwe producten. Een mooi voorbeeld hiervan is de lijn Kromkommer-soep. Soep gemaakt van courgettes, wortels, bieten, tomaten en komkommers die anders weggegooid zouden zijn.

Het initiatief slaat goed aan. Het initiatief wordt breed ondersteund, weet fondsen te verwerven en in fysieke winkels en via het web worden Kromkommer-producten aangeboden.

Wie meer wil weten over de activiteiten van kromkommer, kan de website, bezoeken, lid worden van de krommunity en of een handje helpen om voedselverspilling tegen te gaan.

foto’s en feiten: Kromkommer

Lees ook het artikel op GroenVandaag over de VegaBurger, ook zo’n mooi duurzaam initiatief op het gebeid van voedsel.