Nederland vergroent – Onder de vlag van ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ zetten de samenwerkende partijen zich ook in 2022 weer vol in om Nederlandse tuinen te vergroenen. Nadat in juli 2021 het startschot werd gegeven, wierp deze samenwerking haar eerste vruchten af. In oktober 2021 kregen de prijsuitreiking van het NK Tegelwippen en de Maand van het Vergeten Plantseizoen veel publiciteit. Inmiddels is een nieuw beeldmerk ontwikkeld waarmee alle organisaties hun deelname uitdragen en staan er drie grote campagne-activiteiten op stapel voor 2022.

Nederland vergroent

Met meer groen in de tuin en de straat wordt de overlast beperkt van weersextremen zoals hitte, droogte en wateroverlast door piekbuien. Deze weersextremen zullen als gevolg van klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Meer groen is bovendien goed voor de biodiversiteit en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten in de tuin.

nederland vergroent

Campagnes in 2022

In 2022 organiseren de samenwerkende organisaties van ‘een groener Nederland begint in je eigen tuin’:

  • NK Tegelwippen van 21 maart t/m 31 oktober 2022
  • Week van de Groene Tuin van 12 t/m 18 april 2022
  • Maand van het Vergeten Plantseizoen, 1 t/m 31 oktober 2022

NK Tegelwippen 2021 from NK Tegelwippen on Vimeo.

NK Tegelwippen

Vanaf de start van de lente strijden gemeenten tijdens het NK Tegelwippen met elkaar om de felbegeerde Gouden Tegel en Gouden Schep. Alle inwoners kunnen meedoen door tegels uit hun (gevel)tuin te wippen en er planten voor terug te plaatsen. Deze gewipte tegels dienen ze in via nk-tegelwippen.nl met een foto als bewijs. De ingediende tegels worden opgeteld bij de tegelstand per gemeente en tellen mee voor de nationale Tegelteller. In 2021 werden meer dan 1,5 miljoen tegels gewipt. Gemeenten kunnen zich aanmelden om deel te nemen via NK-Tegelwippen.nl.

Week van de Groene Tuin

De Week van de Groene Tuin is van dinsdag 12 tot en met maandag 18 april, dat is Tweede Paasdag. Het doel van de Week van de Groene Tuin is tuinbezitters te stimuleren hun eigen tuin én straat (verder) te vergroenen en te verduurzamen. Een week lang krijgen tuinbezitters tuintips over bijvoorbeeld het ontstenen van hun tuin, het voorkomen van plagen en tips om meer dieren in de tuin van voedsel en een schuilplek te voorzien.

Maand van het Vergeten Plantseizoen

In de campagne de Maand van het Vergeten Plantseizoen – die in de maand oktober plaatsvindt – wordt aandacht gevraagd voor het najaar als plantseizoen. Het najaar is vanwege verschillende redenen de beste tijd voor werkzaamheden in de tuin. Zo is de bodem nog warm na de zomer en slaan de planten beter aan. De grond heeft meer tijd om zich aan de wortels te plakken en de wortels hebben meer tijd om zich te ontwikkelen. Planten hebben minder water nodig en gaan meteen bloeien in het voorjaar. Oftewel: een bloeiende lente, plant je in de herfst.

vergeten tuinseizoen

Iedereen doet wat

In het najaar van 2021 organiseerden de organisaties van ‘een groener Nederland begint in je eigen tuin’ een netwerkdag met de partners van de klimaatcampagne ‘Iedereen doet wat’. Dit leverde mooie kruisbestuivingen en nieuwe contacten op. De partijen van ‘de levende tuin’ hebben zich inmiddels ook aangesloten. Verder liggen er lijntjes met de campagne ‘maak grijs groener’ van het deltaplan biodiversiteitsherstel.

Samen Klimaatbestendig wil dit jaar online vragenuurtjes organiseren over diverse groene tuin onderwerpen. Deze webinars zijn in eerste instantie bedoeld voor gemeenten die (willen) deelnemen aan het NK Tegelwippen, maar staan ook open voor de organisaties die zijn aangesloten bij ‘een groener Nederland begint in je eigen tuin’, zowel om informatie te halen als brengen. Alle activiteiten worden aangekondigd op de website NLvergroent.nl.

Het regeerakkoord besteedt expliciet aandacht aan klimaatadaptatie en stelt: “we bevorderen het toevoegen van meer groen, water en lichte oppervlakten in dichtbebouwd gebied. Dit leidt tot meer schaduw, verdamping en reflectie.” De campagne ‘een groener Nederland begint in je eigen tuin’ sluit hierop aan en zal daarom worden voortgezet.

Organisaties die meewerken aan Een groener Nederland begint in je eigen tuin:
Stichting Steenbreek,
Tuinbranche Nederland, IVN Natuur Educatie, Samen Klimaatbestendig, GDO, VHG, NL Greenlabel, Milieu Centraal, Groene Huisvesters, Ons Water, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, De groene stad, De tuinen van Appeltern, Netwerk van de Levende Tuin

Nog meer over vergroenen

Lees ook deze artikelen op GroenVandaag in de rubriek Vergroenen.