AALSMEER – Groene planten in de klas zorgen voor een schonere lucht en een beter binnenklimaat! Het gevolg: minder ziekteverzuim en betere leerprestaties! Met een groene muur wordt het niet alleen een stuk gezelliger in de klas, maar het is ook gezond, educatief én het geeft de school een groen en maatschappelijk verantwoord imago!

Binnenklimaat

planten_klaslokaal

Positieve effecten

Door kinderen met groen in contact te brengen, leren ze op een leuke, speelse manier over de positieve effecten die planten op ons hebben. Wist u bijvoorbeeld dat de binnenlucht gemiddeld 5 tot 10 keer meer vervuild is dan de buitenlucht? Het gaat hierbij vooral om schadelijke VOS (Vluchtige Organische Stoffen). Deze stoffen scheiden wij zelf uit, maar het zit ook in de producten om ons heen zoals meubilair, vloerbedekking en apparatuur. Een hoge dosis zorgt voor hoofdpijn, allergieën en andere ziekteverschijnselen.

“Iedere dag zitten 20.000 leerlingen en 2.000 leraren thuis als gevolg van het slechte binnenmilieu op basisscholen. De huisvestiging is verre van optimaal: ziekmakende lucht, te weinig daglicht en teveel lawaai.” (GGD en Astmafonds)

Luchtzuiveraars

Gelukkig is er een makkelijke en goedkope manier om hier iets aan te doen: planten zijn namelijk actieve luchtzuiveraars! Uit onderzoek is gebleken dat 30 planten in een klaslokaal al voor een VOS reductie van 50% kunnen zorgen. Dit heeft natuurlijk een bijzonder positief effect op het binnenklimaat en de bijbehorende gezondheidsklachten. En dat naast de overige positieve effecten die over de aanwezigheid van planten bekend zijn; een beter concentratievermogen, minder agressie en betere leerresultaten.

bron: waterdrinker
intro-foto: bloemen bureau holland