DEN HAAG – De petitie ‘code rood’ werd vandaag overhandigd door ambassadeur voor een groener Nederland Lodewijk Hoekstra en Hank Bartelink van LandschappenNL. Met 22.500 handtekeningen werd aan Kamerleden van bijna alle politieke partijen om aandacht gevraagd voor de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland.

Petitie Code Rood

Onder andere Tjeerd de Groot (D66), Jaco Geurts (CDA), William Moorlag (PvdA), Esther Ouwehand, Frank Wassenberg (beide PvdD), Rik Grashoff (GroenLinks), Frank Futselaar (SP), Dion Graus (PVV) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) waren hierbij aanwezig.

petitie voor natuur

 

Minder insecten
Aanleiding was een Duits onderzoek waaruit blijkt dat de insectenpopulatie de laatste decennia met maar liefst 75% is afgenomen. Samen met verschillende natuurorganisaties, waaronder de Vlinderstichting, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, IVN en het Wereld Natuur Fonds, werd snel het initiatief genomen voor een petitie. Deze petitie, ‘code rood voor natuur’ genaamd, werd al gauw opgepikt door vele natuurliefhebbers en vraagt het kabinet om werk te maken van een gezonde leefomgeving en een rijke natuur.

 

Publieksactie
De aanbieding van de petitie werd voorafgegaan door een publieksactie. Op het Plein kwamen tientallen mensen samen van vele groene organisaties, vergezeld door planten en bloemen, om politiek Den Haag te vergroenen. LandschappenNL-directeur Hank Bartelink: “Ik ben blij om te zien dat zoveel mensen en organisaties er blijk van geven zich zorgen te maken over de insecten en over de biodiversiteit. De aanwezigheid van de diverse Kamerleden ondersteunt de opvatting van LandschappenNL dat een rijke natuur ons allemaal aangaat en dus partijpolitiek overstijgt”.

Petitie voor natuur

Biodiversiteit

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die samen met zijn collega’s uit de Kamer de petitie in ontvangst nam, ondersteunde de oproep van harte: “Vandaag luiden de natuurbeschermingsorganisaties de noodklok voor de afname van biodiversiteit en natuur. En terecht! Samen met ChristenUnie en GroenLinks gaat D66 een hoorzitting organiseren waar ook topwetenschappers voor zijn uitgenodigd. De 200 miljoen die naar het provinciefonds gaat, zal ook bestemd moeten worden voor natuur”.

William Moorlag van de PvdA sloot zich hierbij aan: “Het verlies aan biodiversiteit is zorgelijk. De oproep van de heer Geurts (CDA) om te beginnen in de achtertuin wil ik graag breder trekken naar de landbouw. Het verlies aan biodiversiteit is zeker te zien op het eenvormige platteland, dit moet echt veranderen”.

De petitie ‘code rood’ voor natuur loopt nog door tot vrijdag 3 november 2017. Ondertekenen kan dus nog.