OEGSTGEEST – Zeewier is een mariene macro alg. De term algen wordt gebruikt om een grote, gevarieerde en heterogene groep organismen te omschrijven. De groep bestaat uit de macro-algen (zeewier) en de micro-algen (zoals spirulina).

De opmars van zeewier

Door Marieke Brown

Net als planten zijn algen fotosynthetiserend en wordt lichtenergie gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose.
Algen zijn samen met de regenwouden verantwoordelijk voor een groot deel van de zuurstofvoorziening op aarde. Er zijn momenteel zo’n 35.000 soorten algen bekend; de helft hiervan groeit in het water, de andere helft op land. Er bestaan zowel zoet- als zoutwateralgen. Zeewier, een mariene alg, groeit dus in zout water.

Wat is zeewier?
Verschillen
Qua afmeting, kleur en vorm zijn er enorme verschillen; waar de micro-algen bestaan uit slechts één cel kunnen de grotere macro-algen 60 meter lang worden. Deze wieren vormen enorme (kelp)wouden, habitat voor diverse andere organismen. Wieren worden ingedeeld in kleurgroepen (groen-bruin-rood). Dit is afhankelijk van waar wier groeit.
Als je het water inloopt kom je eerst de groenwieren tegen, vervolgens de bruinwieren en tenslotte de roodwieren. Er zijn fossielen gevonden die aantonen dat zeewieren minimaal 500 miljoen jaar geleden al voorkwamen. Hoewel de vormen onderling grote verschillen vertonen is er bewijs dat individuele wieren weinig veranderd zijn in die tijd. Macro-algen tref je in alle wereldzeeën aan.

Algen zijn samen met de regenwouden verantwoordelijk voor een groot deel van de zuurstofvoorziening op aarde.

Zeewieren hebben, botanisch gezien, geen stengel en bladeren, het bloeit niet, vormt zaden noch vruchten. Voedingsstoffen uit het water worden direct opgenomen en niet via een wortel; een wortel is dus overbodig en ontbreekt bij zeewier. Wel heeft een macro-alg een aanhechtingsorgaan waarmee het zich aan de ondergrond hecht.

 

Wat is zeewier?

zeewiersalade

Nederland
Omdat we in Nederland een zandkust hebben kan zeewier zich moeilijk hechten en groeit het hier van nature weinig, terwijl er water in overvloed is. Momenteel wordt er dus onderzoek gedaan om te zien hoe wij een artificiële harde ondergrond kunnen realiseren zodat er in Nederlandse wateren toch zeewier kan groeien.
Terwijl zeewier voor Nederlanders vaak onbekend is, wordt er wereldwijd al heel lang gebruik gemaakt van de gunstige eigenschappen van wier.

 

Over de auteur
Marieke Brown is voorzitter van Stichting Zeewierwijzer. De stichting heeft als doelstelling de bewustwording van de voordelen van zeewier als bron van voeding, verzorging en gezondheid te bevorderen. Stichting Zeewierwijzer doet dit via de website, social media en lezingen. Meer informatie vindt u op de website: www.zeewierwijzer.nl.

Zeewier bevat een hoog gehalte aan jodium. Een te hoge inname hiervan kan schadelijk zijn voor zwangere vrouwen, kinderen, personen die gevoelig zijn voor jodium, patiënten met schildklieraandoening, ernstig hoge bloeddruk, nier ziekte of hartfalen. Neem in deze gevallen contact met een (voedings)deskundige voor u grote hoeveelheden zeewier gaat gebruiken. Voor meer informatie, incl. een indicatie van het jodiumgehalte per wier, raadpleeg www.zeewierwijzer.nl