Monitor stinzenflora. Het vroege voorjaar breekt aan, de dagen lengen en overal komen de bloembollen tevoorschijn. De stinzenflora verleiden om op pad te gaan.

Monitor stinzenflora

Het aanbreken van het stinzenflora-seizoen vormt een mooie aanleiding voor de lancering van de nieuwe website stinzenfloramonitor. Deze website is geïnitieerd door stichting Noordelijke Lustwarande en is opgezet in het Nederlands en in het Duits. Het doel is om Nederlandse en Duitse bezoekers te inspireren om de vaak eeuwenoude stinzenflora te bekijken op bijzondere historische locaties in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.

stinzenflora-monitor

Groen erfgoed

De stinzenplanten zijn vaak aangeplant door de adellijke families die hun tuinen in het vroege voorjaar wilden opfleuren. Al eeuwenlang komen de planten ieder jaar trouw weer naar boven. Het  groene erfgoed van tuinen en parken met vaak royale vijverpartijen, lanen en bijzondere boomgroepen is het hele jaar een bezoek waard. Dat geldt uitdrukkelijk voor het vroege voorjaar, wanneer alle bloeiende stinzenplanten de locaties tot een waar lustoord maken.

Stinzenplanten is een verzamelnaam voor een bijzondere groep verwilderende voorjaarsbloemen. Het zijn vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf circa de 16e eeuw worden aangeplant. Op buitenplaatsen, rondom kastelen en landhuizen. Meer over stinzenplanten zie De Warande.

corydalis

Stinzenflora bekijken?

Voorafgaand aan een bezoek is het aan te raden om eerst de kalender op de website te bekijken. Via de kalender wordt weergegeven op welke locaties welke stinzenplanten in bloei zijn. Vanwege de historie, grondsoort en ligging is iedere locatie anders en bloeit niet alles tegelijk. De website biedt informatie over deze soorten, bloeitijden en locaties. Deze informatie wordt gedurende het seizoen (februari tot mei) aangedragen door de locaties zelf. Ook aanvullende informatie over beheer, andere opvallende zaken of te bezoeken plekken wordt gedeeld via de website.

foto-credits

Intro-foto: park Martenastate in Koarnjum, bloei van de holwortel
(Foto Sjoerd Hogerhuis, Stichting Martenastate)

Foto 2: park Jongemastate in Raerd, bloei van winterakonieten en sneeuwklokjes
(Foto Dico de Klein, It Fryske Gea)

leucojum

De stinzenflora-monitor website is onderdeel van het EDR Net(z)werkproject Noordelijke Lustwarande en wordt ondersteund door financiering van EDR, de provincie Fryslân en Landkreis Leer. Achter dit project zit een netwerk van eigenaren en beheerders van stinzenflora tuinen en parken. Dit jaar doen er in totaal 15 locaties mee. In Friesland zijn er zeven locaties te bezoeken, in Groningen vier en in Duitsland vier. Wekelijkse voeren vrijwilligers alle foto’s en bloeigegevens in zodat de bezoekers van de website up to date op pad kunnen.

Stichting Noordelijke Lustwarande

De Stichting Noordelijke Lustwarande is in juli 2017 opgericht om een netwerk te vormen van eigenaren en belanghebbenden van het groene erfgoed van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Daarbij gaat het om het publieksbereik, het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid en de belangstelling voor dit groene erfgoed met het gedeelde verhaal van het verleden. Dit doet ze via het realiseren van verschillende projecten. Daarnaast worden er netwerkdagen georganiseerd en kennis gedeeld via de website (www.lustwarande.eu).

Meer over stinzen?

Lees ook deze artikelen op GroenVandaag: