Biodiversiteitsdag. Vandaag is het wereldwijd biodiversiteitsdag. De door de Verenigde Naties uitgeroepen dag van het jaar, waarop aandacht wordt gevraagd voor alles wat op aarde leeft, ofwel het evenwicht tussen plant, dier en mens.

Biodiversiteitsdag

Uniek en onvervangbaar

Het leven op aarde kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de Nederlandse weilanden, elke levensvorm, elk ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en onvervangbaar. Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit.

Voorwaarden voor al het leven

Veel levensvormen op de aarde zijn afhankelijk van elkaar. Daarin speelt variatie een belangrijke rol. Ook de mens kan zonder andere organismen niet bestaan. Biodiversiteit is behalve mooi, ook nuttig en noodzakelijk. Het zorgt niet alleen voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat, maar levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen verschaffen bestaanszekerheid en vormen de basis voor onze welvaart. Biodiversiteitsdag draagt bij aan de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen.

Bijenmakelaar Arie Koster

Schone lucht, zuiver water, vruchtbare bodem

Door wereldwijde klimaatverandering, toename van consumptie, vervuiling, introductie van vreemde soorten, overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend. Dit treft mensen in arme landen, omdat zij vaak direct afhankelijk zijn van wat de bossen en het land voortbrengen, maar het treft ook onszelf. Aantasting van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen.

De Verenigde Naties heeft in 2000 de 22-ste mei uitgeroepen tot de internationale biodiversiteitsdag om bewustwording over biodiversiteit te vergroten. 22 mei is de dag waarop de tekst van de Conventie inzake Biologische Diversiteit is geadopteerd. Op deze dag van de Biologische Diversiteit is er aandacht voor ‘Onze biodiversiteit, Ons voedsel, Onze gezondheid’. 

bijenradar van naturalis bij

Nationaal en internationaal beleid
De Nederlandse overheid heeft duurzaam gebruik en meer kennis van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen hoog op de agenda staan. Zij neemt initiatieven voor het ontwikkelen van effectief nationaal en internationaal beleid. Maar niet alleen de overheid is verantwoordelijk. Een doeltreffende aanpak van dit levensbelangrijke probleem is alleen mogelijk als overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nauw met elkaar samenwerken.

22 mei is daarom een feestdag voor de natuur en dag van bezinning voor de mens: biodiversiteitsdag. We staan stil bij wat de natuur ons heeft te bieden en vooral bij de onmisbaarheid ervan.

Kijk ook eens op de site van Natuurlijk Kapitaal

[foto met dank aan Wageningen UR en stadsrelaties]

Nog meer meer biodiversiteit

Lees ook deze artikelen op GroenVandaag:

Wijsgeer in het wild: essays over natuurbeschermen

WWF: ‘Nederlandse natuur in grote problemen’