HAARLEM – 10 bomen een eigen postzegel. Drie biljoen bomen zorgen voor zuurstof en een leefbare planeet, PostNL en NVPH eren boom & blad op tien postzegels

Bomen zijn de longen van de aarde. In de tweede serie ‘Beleef de natuur’  brengt PostNL een vel met tien postzegels uit met bomen en bladeren. Omdat het slecht gaat met de longen van de aarde geeft PostNL meer aandacht aan het belang van de boom. Speciaal daarvoor ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren twee eerstedagenveloppen waarop tien – in Nederland voorkomende bomen – worden geëerd.

Zowel de postzegels als de eerstedagenvelop zijn vanaf 16 september 2019 verkrijgbaar.

10 Bomen een eigen postzegel

Boom & Blad

De boom speelt vaak een hoofdrol in leefgemeenschappen. In de boomlagen leven vogels en apen, reptielen en insecten en groeien (korst)mossen, algen en parasieten. De parasieten in bomen zijn voeding voor insecten, zoals bijvoorbeeld de houtworm en menig keversoort. Afgestorven en afgevallen takken en vruchten zijn een voedingsbron voor op de grond levende insecten. Vanwege zijn vruchten en zaden is de boom een belangrijke voedselbron voor mens en dier. De mens gebruikt de boom naast voedselproductie en sier ook voor de productie van timmer- en brandhout en papier.


60.000 Boomsoorten

Wereldwijd zijn ruim 60.000 boomsoorten bekend. Afhankelijk van de soort en de omstandigheden kan een boom heel oud worden; de Japanse notenboom wordt meer dan 1000 tot zelfs 3500 jaar oud. De in Nederland veelvoorkomende wilg en populier worden vaak niet ouder dan honderd jaar.

 

Verzamelaars

Het thema bomen en bossen is geliefd bij postzegel-ontwerpers over de hele wereld. In Nederland komt het thema regelmatig terug. Op postzegels zijn insecten, bloemen en planten, vogels en andere dieren geliefde onderwerpen voor themaverzamelaars.

 

Gezamenlijke inzet voor de natuur

Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoonheid van de natuur in Nederland in stand te houden. Met deze tweede serie postzegels ‘Beleef de Natuur’ brengt PostNL een ode aan de verscheidenheid van de natuur in Nederland. Die is veel groter en belangrijker dan we denken.
In 2018 bracht PostNL vier postzegel-velletjes uit met zegels over reptielen, veldbloemen, insecten en paddenstoelen. In 2019 wordt – steeds via tien postzegels – aandacht gegeven aan Nederlandse zoogdieren (2 januari), stinsenplanten (25 februari), vlinders (11 juni) en bomen en bladeren (16 september).

Zie ook deze natuur-postzegel-artikelen op GroenVandaag:
Stinsenplanten op prachtige nieuwe postzegels
Nederlandse veldbloemen op postzegels
Vlinders in de rechterbovenhoek
Botanische tuinen floreren op nieuwe postzegels

Over NVPH

De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.