OEGSTGEEST – Vergroenen. De verkiezing voor de raad van de gemeente is geweest. Komende periode worden coalities gesmeed. Er zijn genoeg onderwerpen om over te steggelen, maar is het niet zo dat iedere burger, in elke gemeente graag groen in de leefomgeving wil?
GroenVandaag denkt van wel, en Natuurmonumenten en de branchevereniging VHG, vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters, ook. Samen hebben twee laatstgenoemde instituten een plan opgesteld om elke gemeente te vergroenen.
Verstandig om op te nemen in de beleidsplannen. 

Vergroenen van de gemeente

10 tips van Natuurmonumenten en VHG

Er zijn heel veel manieren om je gemeente verder te vergroenen en mooier te maken. Dat is belangrijk, want mensen waarderen groen en natuur. Gemeenten kunnen hierin voorzien door een actief groenbeleid te voeren. Door groen en natuur te koppelen aan maatschappelijke thema’s zijn er veel win-winsituaties te creëren.
Deze tips zijn bedoeld als inspiratie om natuur een belangrijkere plek te geven in de collegeakkoorden. Wat ons betreft zijn ze ook een-op-een over te nemen in beleid.

1- Introduceer financiële prikkels om vergroening te stimuleren. Beloon investeerders in het bijdragen aan oplossingen, bijvoorbeeld via cofinanciering, korting op lokale belastingen of andere positieve prikkels.

2- Laat groene ambitie leidend zijn in aanbestedingscriteria. Nu zien we nog te vaak dat in gebiedsontwikkeling uiteindelijk gegund wordt op de laagste prijs, waardoor aannemers maatregelen als groene daken niet in hun voorstellen kwijt kunnen.

de voordelen van groene daken

3- Verplicht groene daken op publiek gefinancierde gebouwen. Deze methode wordt o.a. toegepast in Chicago.

4- Draai bewijslast om. Een projectontwikkelaar moet kunnen aantonen waarom er geen groen dak wordt aangelegd. Deze methode wordt toegepast in Londen.

5- Groen is mooier als je er van kunt genieten. Daarom kijkt de gemeente samen met sportverenigingen, wandelverenigingen en bewoners waar verbetermogelijkheden zijn voor ontsluiting van natuur.

6- Stel bij de langjarige ruimtelijke planning groen centraal. In gebieden waar mogelijk in de toekomst stedelijke ontwikkelingen gaan plaatsvinden, moet eerst het groen worden ingepland voordat er wordt gebouwd. Deze werkwijze wordt verankerd in de omgevingsvisie.

7- Rondom zorginstellingen wordt de omgeving groener gemaakt door (dak)tuinen en plantsoenen in te richten: patiënten hebben veel baat bij een groene omgeving.

8- Zet in op het multifunctioneel gebruiken van gemeentelijke natuurgebieden. Kijk bijvoorbeeld naar combinaties met waterberging en recreatie. Dat resulteert in functiecombinaties waarbij natuur meerwaarde oplevert en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het robuuster maken van natuur en groen.

9- Introduceer levende tuinen in de gemeente. Het concept De Levende Tuin vertelt het volledige verhaal waarom onze omgeving moet vergroenen.

gemeente

foto: IVN

10- Investeer in tiny forests: kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De geestelijk vader van dit concept is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. IVN bracht dit idee naar Nederland.

Meer informatie op:
www.natuurmonumenten.nl
www.vhg.nl
www.ivn.nlMeer groen in de stad?

Lees ook dan eens deze artikelen op GroenVandaag.

Nationaal Tuinonderzoek moet leiden tot vergroenen
Stoepplantjes verdienen onze waardering
Leefomgeving opwaarderen met openbaar groen