Nationale Bijentelling 2018 – Dit weekend telden bijna 4.300 mensen bijen in de tuin tijdens de eerste Nationale Bijentelling van Nederland Zoemt. Twee derde van deze bijen waren wilde bijen, maar de gedomesticeerde honingbij werd het meest geteld. De rosse metselbij staat op nummer twee, gevolgd door de aardhommel op drie. In totaal stonden maar liefst vier hommelsoorten, die ook tot de wilde bijen behoren, in de top tien.

Nationale Bijentelling 2018

Rosse metselbij

Dat de rosse metselbij de meest getelde wilde bij is, komt waarschijnlijk door de vele bijenhotels die mensen in hun tuin hebben hangen en door de geschiktheid van de stedelijke omgeving voor deze soort.

nationale bijentelling 2018

Prof.dr. Koos Biesmeijer: “Fantastisch dat zoveel mensen hebben meegedaan dit weekend! Dat de rosse metselbij en aardhommel veel geteld zijn was te verwachten, maar dat sommige andere hommelsoorten zo weinig gezien zijn verbaast me. Bijen hebben dit weekend veel losgemaakt bij jong en oud en dat belooft veel voor de wilde bij, die onze hulp hard nodig heeft.”

Hommels

Uit de telling blijkt dat in alle tuinen bijen of zweefvliegen aanwezig zijn en dat een groot deel daarvan bestaat uit hommels. Alle hommels die geteld zijn, zijn koninginnen die bezig zijn met het stichten van een kolonie. Het aantal hommels zal over een maand of twee een veelvoud zijn van nu. Dat de honingbij veel geteld is komt door de alom aanwezige bijenvolken van de meer dan 8.000 Nederlandse imkers.

Bijenactiviteiten in het land

Het herkennen van de verschillende bijensoorten die nu in de tuin vliegen bleek voor de deelnemers een uitdaging. Om de tellers hiermee te helpen waren er verspreid over het land tientallen activiteiten met bijenexperts die tips gaven hoe je de verschillende soorten uit elkaar kunt houden.

bijentelling

Waarom bijen tellen?

Met de Nationale Bijentelling start Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek, uitgevoerd door burgers, waarmee wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in tuinen. Met deze informatie kunnen de bijna 360 wilde bijensoorten, waarvan ruim de helft bedreigd is, beter geholpen worden. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten. Met de Bijentelling wordt gemeten of maatregelen om bijen te helpen ook daadwerkelijk helpen.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Start van de Week van de Teek

Over Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Zie voor meer informatie: www.nederlandzoemt.nl

LEESTIP: Lees op GroenVandaag ook over de Eerste Nationale Bijentelling