Bodemkaart van Nederland – Wat een uitkomst, die bodemkaart. Laatst kreeg ik een vraag over een stuk grond, of dat geschikt zou kunnen zijn om voedsel op te kweken. Ergens in Nederland, niet erg in de buurt. Dan begin ik altijd met de Bodemkaart van Nederland: Nog voor je een schop in de grond gestoken hebt, heb je al een schat aan informatie.

Bodemkaart van Nederland

Door Anne Marie van Dam

bodemkaart

bron: Publieke Dienstverlening op de Kaart

De basis van je tuin

De bodem is de basis van je tuin, teelt, oogst, zelfs de grond onder je bestaan – dat wist je al lang. Maar we weten vaak weinig van de grond. Je kunt wel meer weten door: gaten boren, profielkuil graven, monsters nemen voor een chemische analyse, proefjes doen… Superleuk, maar bewerkelijk. Voor je in het veld aan de slag gaat, kun je vanaf je beeldscherm informatie verzamelen. Droog, uit de wind, en zonder vieze vingers…

Bodemkaart 1:50.000

Want: Nederland heeft een prachtige bodemkaart. 1:50.000 (1 cm op de kaart is 500 m in werkelijkheid), digitaal beschikbaar. Je moet er echt even voor gaan zitten – het kan best een tijdje puzzelen zijn voor je de info boven water hebt. Maar het is de moeite waard. Ik vertel er over in twee artikelen. Hier beschrijf ik hoe je de grondsoort vindt van een locatie, en hoe je bij de achtergrondinfo daarover komt. In een tweede artikel schrijf ik meer over de bodeminformatie.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Het belang van tuinaarde en potgrond voor een gezonde tuin

Wat staat er op de kaart?

Om te beginnen: Helaas staat de bodem van bebouwde zones (dorpen en steden) er niet op. Alleen landelijk gebied. Daarvoor zie je de grondsoort, de geschiktheid voor bv akkerbouw, grasland, bosbouw of bloembollenteelt. Eigenschappen als gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand, doorvertaald in de ‘grondwatertrap’. Kalkgehalte. Bodemstructuur. Ontstaansgeschiedenis en aandachtspunten bij het gebruik van de grond. Reuze handig.

Data-minen op de bodemkaart doe je op je computer, groot beeldscherm. Ga naar: maps.bodemdata.nl. In de rechterkolom zie je de ‘kaartlagen’. ‘Boorpunten’ is actief. In de linkerkolom zie je de kaart-tools. In de helpfunctie (links derde blokje van bovenaf) kun je informatie vinden hoe alles werkt.

Lees verder op de site van Anne Marie voor de uitleg.
En PDOK.

Tip: ook voor het leggen van graszoden is het goed om de bodemsoort te weten.