DEN BOSCH – De gemeente Den Bosch wil zoveel mogelijk groene daken in de stad. Om burgers over de streep te trekken een groen dak aan te leggen is er een virtuele groene dakentour en… subsidie.

Groene daken

Plat dak met begroeiing
Een groen dak is een dak bedekt met planten of gras. Ze bieden veel voordelen. Een groen dak werkt onder andere isolerend en dempt geluid. Ook houdt het water vast bij regen, waardoor het riool minder belast wordt.

groene daken1    groene daken2

groene daken3    groene daken4

Subsidie
Om de aanleg van groene daken te stimuleren betaalt de gemeente ongeveer de helft van de aanlegkosten. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals:
-subsidie geldt voor bestaande daken van particuliere huizen en schuren
-dak is plat en minimaal 20 m2 groot
-aanvrager is eigenaar én bewoner van het pand

Wie voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling mag rekenen op een vergoeding van € 25,00 per vierkante meter groene dak, met een maximum van 100 vierkante meter.

Om alles nog toegankelijker te maken is er een aanvraagformulier te downloaden via de gemeente site.