Energiebehoefte – In elk journaal is het een onderwerp, de energieprijzen. Die stijgen zo hard, dat veel burgers in Nederland het als een probleem ervaren. Wie gaat dat betalen? Wijzelf, is het antwoord. Met een tegemoetkoming van de overheid, die voor velen van ons een onvoldoende compensatie zal zijn.

Energiebehoefte

De energiecrisis is een samenloop van omstandigheden, zo heet het. Vanwege de coronacrisis, geopolitieke spanningen tussen Europa en Rusland, de aardbevingsproblematiek in Groningen, de Atomausstieg van Duitsland, grootschalige uitval van kerncentrales in Frankrijk, de weersomstandigheden, onvoldoende voorraden en de energietransitie. Voor ons burgers allemaal ongrijpbare en niet altijd te berijpen oorzaken.

Kiezen

Wat kunnen we eraan doen? Niet veel, behalve een groene energiemaatschappij kiezen in het geval je huidige contract afloopt. Want dat fossiele energie op welke wijze dan ook wordt ontmoedigd, dat is wel duidelijk.

energiebehoefte

Groene energie

Groene energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen, zoals zon, wind, waterkracht, afvalstromen en aardwarmte. Het energiebedrijf zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met grijze -uit fossiele grondstoffen gewonnen- stroom op het elektriciteitsnet om door ons te worden afgenomen.
Door middel van een niet altijd even transparant certificeringssysteem kunnen energieleveranciers stroom 100% groen verklaren, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Daarbij is het ook zo dat grijze stroom in veel gevallen nog steeds goedkoper is dan groene.
Met andere woorden: als bewuste consument, of dat nu prijsbewust of klimaatbewust is, zal je bij het aangaan van een nieuw energiecontract de nodige tijd moeten steken in het vergelijken van de verschillende aanbieders.

Algen een nieuw alternatief?

In de zoektocht naar groene energie wordt er breed onderzoek gedaan naar algen. Wetenschappers toonden al aan dat de biomassa van algen kan worden omgezet in biobrandstof. Daarbij hebben algen hebben het voordeel dat ze gemakkelijk gewonnen kunnen worden.
Alle bomen en alle planten stammen af van de eerste algen. Algen hebben de fotosynthese uitgevonden, waarbij energie uit zonlicht samen met CO₂ uit de atmosfeer wordt omgezet tot koolstofrijke verbindingen, zoals suikers en oliën. Zuurstof uit de bossen en planten dragen voor een vijfde bij aan de zuurstofvoorraad in de lucht. De meeste zuurstof, een derde in totaal, komt van de algen in zee.
Algen staan dus aan de basis van alle voedselketens en zijn cruciaal voor het leven op aarde. Misschien voorzien ze in de toekomst ook nog in onze energiebehoefte.

Lees ook dit groene energie artikel over zonnebomen op GroenVandaag: Zonnebomen en tropische tuinen

Fotocredits:
-introfoto: Winston Chen op Unsplash.
-foto 2: Nicholas Doherty op Unsplash.

Nog meer over vergroenen

Lees ook deze artikelen op GroenVandaag in de rubriek Vergroenen.