HAARLEM – De gemeente Haarlem gaat als eerste Nederlandse gemeente in zee met het online platform www.bomenmakelaar.nl. Haarlem heeft unaniem een motie van Trots Haarlem aangenomen waarin de lokale partij het college van B en W oproept zich aan te sluiten bij de Bomenmakelaar.

Arjan Zoontjes, een van de initiatiefnemers van het platform, hoopt dat andere gemeenten geïnspireerd raken door de samenwerking en dit voorbeeld zullen volgen. Zoontjes: ‘Haarlem ziet als eerste gemeente duidelijk het nut en de noodzaak van verantwoordelijker omgaan met gezonde bomen.’

 

bomen met bladerdek

 

Bomenmakelaar

 

 

Platform
De bomenmakelaar startte onlangs een initiatief om boomaanbieders te verbinden met boomzoekers. Op de webportal worden volwassen bomen aangeboden die op hun huidige plaats niet behouden kunnen blijven. Het platform maakt het mogelijk bomen te behouden vanwege hun ruimtelijke kwaliteit, ecologische waarde en bijdrage aan het klimaat. Gezonde, volwassen bomen kunnen op basis van herplant hun leven voortzetten op een nieuwe plek. Door het aannemen van de motie, ingediend door Sander van den Raadt van Trots Haarlem, werkt Haarlem nu als eerste gemeente van Nederland samen met de Bomenmakelaar. GroenLinks-wethouder Cora-Yfke Sikkema wordt namens Haarlem verantwoordelijk voor de samenwerking.

Circulaire economie
Zoontjes benadrukt dat deze vorm van samenwerking voor iedereen een zichtbare manier is om inhoud te geven aan een circulaire economie. ‘Voor opdrachtgevers zijn er verschillende voordelen verbonden aan dit platform voor het behoud van gezonde bomen. Voor hen is duurzaam en circulair denken een steeds grotere uitdaging. De Rijksoverheid legt regels op, omwonenden stellen kritische vragen en belangenorganisaties voor natuur en duurzaamheid laten van zich horen.
Het behouden, uitwisselen en verplanten van gezonde bomen draagt bij aan circulair werken. Het past binnen ontwikkelingen als cradle-to-cradle en de Green Deal, die door steeds meer gemeenten worden onderschreven. Daarnaast zorgen grote bomen voor een grotere fijnstofreductie dan kleine bomen en leveren ze hun aandeel bij het verminderen van hittestress.’

Een uitgebreid artikel over de Bomenmakelaar is te lezen in Boomzorg. De Bomenmakelaar heeft ook een filmpje over de werkwijze.

 

[youtube id=”bmwxLum3eBc” width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”?rel=0&controls=0&showinfo=0″ class=””]

Zie ook een eerder artikel op GroenVandaag over de Bomemmakelaar.