WAALWIJK – Aanstaande zondag om 11.00 uur wordt in Waalwijk een nazaat van de échte Anne Frankboom ingezegend. De bijzondere kastanjeboom is op 8 april geplant vlak achter het Waalwijks oorlogsmonument. Broertjes en zusjes staan inmiddels in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten en zelfs in een aantal landen in Zuid-Amerika. De inzegening is één van de eerste feestelijke gebeurtenissen op het Parkfestijn ‘Groen doet goed’, een jaarlijkse happening in Waalwijk.  

Anne Frankboom

inzegening anne frank boom

 

Boom als blijvende herinnering
Theo van Bracht van Wandelpark Waalwijk: ‘Bij het organiseren van het eerste Parkfestijn in 2015 ontmoette ik Ton Stokwielder van Wereldboom. Ton wilde een Anne Frankboom op een bijzondere plaats in het park. De boom is in april achter het oorlogsmonument geplant als een blijvende herinnering aan Anne Frank, haar dagboek en aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De boom doet ons stilstaan bij het verleden en geeft een boodschap voor de toekomst.’

Historie van de nieuwe generatie Anne Frank Boom
In augustus 2010 bezweek in de tuin van het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam de kastanjeboom waar Anne Frank in haar wereldberoemde dagboek over schrijft. Vrijwilligers van de stichtingen Elementree en Wereldboom verzamelden de kastanjes die nu zijn uitgegroeid tot flinke bomen.

Anne Frankbomen nu blijvend beschikbaar
In een bijzondere samenwerking met Van den Berk Boomkwekerijen uit Sint-Oedenrode worden deze Anne Frankbomen te koop aangeboden. Een aantal scholen in binnen- en buitenland heeft – om de nagedachtenis aan Anne Frank levend te houden – al bomen besteld en geplant. Naar verwachting zullen ook verzamelaars van bomen, arboreta en instellingen zich als belangstellenden melden.

 

inzegening anne frank boom

 

 

 

Grote wens
Ton Stokwielder wilde in zijn woonplaats Waalwijk op een bijzondere plek deze bijzondere boom planten. ‘Ik vond het belangrijk om achter het verstilde oorlogsmonument ook een levend monument plaatsen. Dat we daar een Anne Frankboom hebben kunnen planten, vind ik van grote symbolische waarde. Een historisch moment bij een historisch monument!’

De Waalwijkse Anne Frankboom
De boom heeft nu nog een kleine boomspiegel. In 2022 moet de groeiplaats worden vergroot.  Stichting Wereldboom heeft aan de Gemeente Waalwijk en aan Wandelpark Waalwijk een plan voor. Daarin is de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en groeiomstandigheden van de boom en een visie op de komende 30 jaar vastgelegd.

‘Bomen met historie’ 
De bomen zijn te vinden op de site www.vdberk.nl onder het kopje ‘Bomen met historie’. Van iedere geleverde boom gaat een bedrag naar de ideële stichtingen Elementree en Wereldboom. De bomen worden geleverd met een certificaat van echtheid.

Meer informatie www.elementree.nl en www.wereldboom.org.

Zie ook een eerder artikel over de Anne Frank boom op GroenVandaag.

Intro-foto: paardenkastanjes, Van den Berk, Boomkwekerijen
Foto 1: nazaat van Anne Frank Boom in Waalwijk
Foto 2: Anne Frank Boom: ©Helga Fassbinder