UDENHOUT – Boomkwekerij Udenhout introduceert onder de naam Kweker-Ei een nieuwe manier van onkruid beheren. Het gaat om een proef waarin scharrelkippen een perceel laanbomen vrij van onkruid te houden.

Onkruid

Duurzaam
Onkruidbeheer wordt steeds lastiger in de laanbomenteelt. Boomkwekers willen steeds minder middelen gebruiken om de kwekerij onkruidvrij te houden. Voor een kwekerij als Boomkwekerij Udenhout geldt bovendien dat klanten vragen om duurzame bomen, waarbij zo weinig mogelijk gewasbescherming is toegepast. Boomkwekerij Udenhout is daarom aangesloten bij Milieukeur, dat extra eisen stelt ten aanzien van gewasbescherming. De inzet van scharrelkippen past volgens Boomkwekerij Udenhout goed in de doelstellingen voor duurzaamheid.

kip als onkruidbestrijder

 

 

Subsidie
Algemeen directeur Martien Mantje legt uit: ‘Onkruidbescherming is duur. Die kosten zitten in tal van factoren: manuren, diesel, kosten voor tractoren, machines en bestrijdingsmiddelen. Door de inzet van scharrelkippen kun je wellicht veel besparen. Dat moet de proef uitwijzen.’

Ook de provincie Brabant vond het idee van Boomkwekerij Udenhout bijzonder en stelde een innovatiesubsidie van 25 duizend euro beschikbaar voor de pilot. Gedeputeerde Anne Marie Spierings werd verder bereid gevonden om de pilot bij Boomkwekerij Udenhout officieel te openen op 26 juni.

‘Met de subsidie dekken we het gehele onderzoek: de aanschaf van de kippen, het voer, de container die als hok is gemaakt en de manuren die we erin steken’, zegt Mantje.