Bijentelling jaar 2018 – Op 21 en 22 april houdt Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Waarom Nederland Zoemt? Omdat de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

Bijentelling jaar 2018

bijentelling 2018

Nederland Zoemt

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Voedsel en nestgelegenheid

Nederland Zoemt zorgt voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

bijentelling

Bijen App

Met deze handige app kun je hommels en bijen herkennen die tussen maart en mei in de tuin rondvliegen. Hoe? Maak een foto van het diertje en de app vertelt je welke soort het is. Ook zweefvliegen die op bijen lijken worden herkend. Super handig voor de Bijentelling! De app is nu te downloaden voor Android, een versie voor iPhone komt in 2019 beschikbaar.

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Bekijk wat jij kan doen en doe mee, meer informatie op de site van Nederland Zoemt.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Ruim 43.000 bijen geteld op Nationale Bijentelling 2018

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Start van de Week van de Teek