Populariteit van zonnepanelen – Als we zorgvuldiger omgaan met de natuur, werken aan natuurherstel en natuuruitbreiding, dan leveren wij een enorme bijdrage aan een gezondere wereld en een stabiel klimaat. Groen is onze redding als wij bereid zijn groen te redden. Wat levend groen niet kan, is energie leveren, al lopen hier wel onderzoeken naar. Dat wil weer niet zeggen dat energie niet groen kan zijn.

Populariteit van zonnepanelen

foto, Chang Duong, op Unsplash

Populariteit van zonnepanelen

Om op een groene manier te voorzien in onze eigen energiebehoefte maken we veel gebruik van zonnepanelen. Waar je een jaar of 10 geleden nog voornamelijk dakpannen zag, zie je nu de panelen die het zonlicht opvangen. Over de populariteit van zonnepanelen gesproken.

Behalve duurzaam met betrekking tot energieopwekking zijn zonnepanelen met de huidige energieprijzen ook een slimme investering. Voor uitgebreide achtergrondinformatie je op duurzaamheidsvergelijker.nl

Wattpiek

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in (kilo)Wattpiek (kWp). In Nederland mag je als vuistregel nemen dat 1 Wattpiek jaarlijks 0,9 elektrische kWh’s opwekt. Om te bepalen welke zonnepanelen voor jou het meest geschikt zijn, moet je dus kijken naar de prijs per Wattpiek.

Gemiddeld ligt het vermogen van een zonnepaneel tussen de 275 en 325 Wp. Een zonnepaneel van 325 Wp levert dus ieder jaar 292 kWh. Verbruik jij 3.000 kWh per jaar? Dan heb je 10 zonnepanelen nodig om te voorzien in je eigen elektriciteit.

Je kunt de prijs per Wattpiek berekenen door de kosten van de zonnepanelen-installatie te delen door het totaal aantal Wattpiek. Stel bovengenoemde installatie, met 10 zonnepanelen van 325 Wp, zou €4.000 kosten, dan is de prijs per Wattpiek 4.000 / 3.250 = € 1,23. Bij het beoordelen van offertes is deze berekening van belang.

zonnepanelen

foto, Istvan Hernek, op Unsplash

Subsidie

Om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren, stelt de overheid burgers in staat om de btw over een aanschaf van zonnepanelen terug te vragen bij de belastingdienst. Een groene subsidie. Wie ondanks de subsidieregeling geen geld heeft een zonnepaneel-installatie te kopen, kan er ook een huren. Gedurende de looptijd van de huurperiode of aan het eind daarvan kun je de zonnepanelen overnemen tegen een lager tarief.

Toekomst

Vooruitkijkend met in ons achterhoofd de dwingende klimaat en duurzaamheidsdoelstellingen die Europa bepaalde en de instabiele geopolitiek toestand in de wereld verwachten energie-experts dat energieprijzen komende jaren hoog zullen blijven. Dart gecombineerd met de wetenschap dat de prijs van zonnepanelen de afgelopen 10 haar significant is gezakt, verklaart de populariteit van een eigen zonnepaneel-installatie.

Feit blijft dat je je goed moet verdiepen of laten voorlichten over de aanschaf daarvan. Zet kosten en baten tegen elkaar af. Om het je gemakkelijker te maken kan je hierbij gebruik maken van de dienstverleners zoals duurzaamheidsvergelijker.nl