In 1962 schreef Rachel Carson het spraakmakende boek ‘Silent Spring’ over de desastreuze effecten van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu. Waar staan we nu, 60 jaar later? In hoeverre is wat zij schreef nog steeds actueel?

Red de Lente

Dit wordt besproken in de podcastserie ‘Red de Lente’ van CLM Onderzoek en Advies en Handstand Media. Diverse partijen, van kweker tot natuurliefhebber, komen aan het woord over hun werk en de relatie met bestrijdingsmiddelen. Over wereldwijde bijensterfte, wetenschappers die wijzen op gevaren, boeren die nog niet zonder kunnen, de positie van de industrie, sluipwespen als natuurlijke vijand en tenslotte de prangende vraag: wat doe jij zelf om onze lente te redden? 

De podcast is te vinden op de site van de CLM en op Spotify.

De serie bestaat uit 9 afleveringen:

1- Bestrijdingsmiddelen: vloek of zegen?
2- Pesticiden aan de wandel.
3- Ziek van pesticiden.
4- In gesprek met de industrie.
5- Een smetteloze plant?
6- De natuurlijke vijand als vriend.
7- Onder de norm: alles oké? (deel 1)
8- Onder de norm: alles oké? (deel 2)
9- En hoe nu verder?

Bestrijdingsmiddelen: vloek of zegen?

In de podcast wordt onderzocht waarom we bestrijdingsmiddelen zijn gaan inzetten. Bestrijdingsmiddelen hebben geleid tot goedkoop voedsel en voedselzekerheid. Tegelijkertijd brengen ze risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu. 

Op welke onbedoelde plekken worden de restanten van middelen tegenwoordig teruggevonden? Hoe komt de toelating van middelen tot stand? Welke ontwikkelingen hebben alternatieve manieren van bestrijding, zoals de inzet van de sluipwesp als natuurlijke vijand, doorgemaakt?
En voor welke uitdagingen staan agrariërs als zij deze alternatieven willen inzetten? 

Agrariërs, de industrie, toelatingsexperts, wetenschappers, natuurbeschermers en burgers delen hun inzichten met de luisteraar. En natuurlijk wordt er gekeken naar de toekomst: wat kan iedereen bijdragen om de lente te redden?

De podcastserie ‘Red de Lente’ is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met Handstand Media. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren: de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), Addenda, Triodos Foundation, Natuurmonumenten en Koppert.

red de lente

Silent Spring

In het boek ‘Silent Spring’ -Nederlandse titel: Dode Lente- beschreef de Amerikaanse biologe Rachel Carson voor het eerst de nadelige effecten van bestrijdingsmiddelen. Omdat het boek vol zit met voorbeelden van de destructieve effecten van bestrijdingsmiddelen en goed leesbaar is, bereikte Carson een groot publiek en had ze veel impact. Het boek was een scherpe waarschuwing en leidde tot felle discussie over o.a. het gebruik van de insecticide DDT, en droeg bij aan de start van de milieubeweging.