HOORN – In Hoorn is afgelopen week gestart met de aanleg van een Bijenlint. Dit Bijenlint van Stichting Stadslandbouw Hoorn maakt deel uit van 6 thematische groene linten. Deze vormen de aftrap van de actie ‘Floriade 2022, de weg er naar toe’ van Branchevereniging VHG. De denkbeeldige linten lopen dwars door Nederland en verbinden groene initiatieven. Ze leiden naar Almere, waar in 2022 de Floriade plaatsvindt. 

bijenlint

Bijenlint

Place to bee

Hoorn is nu ‘the place to bee’. Een groen en bloeiend Bijenlint door alle woonwijken vergroot de biodiversiteit en helpt de bijen in hun voortbestaan. Bijen zijn essentieel voor de voedselvoorziening. Chris de Meij, Voorzitter Stichting Stadslandbouw Hoorn en initiatiefnemer van het Bijenlint, Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn en Jan Clement, voorzitter van de werkgroep Floriade van VHG hebben de start van het Bijenlint gemarkeerd door een peterselieappelboom te planten aan de Koewijzend in de gemeente Hoorn. Deze historische soort verwijst naar de fruitteelt die hier vroeger plaatsvond.

bijenlint

Groene linten

Het Bijenlint in Hoorn is een onderdeel van een van de zes groene linten. Deze verbinden de komende vier jaren zoveel mogelijk gemeenten, bedrijven en instellingen die met groene activiteiten bijdragen aan het bewustwordingsproces van ‘Growing Green Cities’, het thema van de Floriade 2022. Er zijn zes thema’s: water, biodiversiteit, energie, gezondheid, economische waarde en luchtkwaliteit. De bijbehorende etalages die langs de Waterlandseweg nabij de Floriade zijn gepland, worden markante en informatieve objecten die elk het begin of eindpunt van een lint vormen. 

bijenlint

Chris de Meij, Jan Nieuwenburg en Jan Clement, planten een peterselie-appelboom.

Iconische appelboom

“VHG kiest bewust voor deze lange actieperiode, zodat zoveel en zo lang mogelijk aandacht kan worden gevestigd op dit Floriade-thema”, legt VHG-werkgroepvoorzitter Jan Clement uit. “De linten moeten nu verder worden uitgerold. De flow van het project Bijenlint is een heel mooi voorbeeld voor andere linten.”
Burgemeester Jan Nieuwenburg ondersteunt dit groene initiatief: “De start van het Bijenlint met deze iconische appelbomen zorgt ervoor dat er in Hoorn genoeg bloesem en groen komt voor de bijen die onmisbaar zijn voor de voedselproductie. Daar is West Friesland al eeuwen lang sterk in. Bovendien dragen Bijenlinten bij aan de luchtkwaliteit, het thema van het groene lint dat hier loopt. Andere gemeenten zouden dit initiatief over moeten nemen.”

 

Floriade 2022

De Floriade in Almere is de zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in Nederland. Het thema van de Floriade 2022 is ‘Growing Green Cities’. De Floriadebezoeker ervaart, leert en bouwt zelf mee aan de groenste en meest innovatieve stadswijk in wording van Nederland. Growing Green Cities gaat over slimme oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid.

 Meer over bijen en vlinders

Lavendel houdt van bijen en vlinders
Dromen van een stads bijenpaviljoen
5 indrukwekkende feiten over hommels
Vlinders verleiden met nectarplanten