Tuinen de redding – Bijna wekelijks staan de media vol alarmerende berichten over de achteruitgang van aantallen insecten, vogels, en andere diersoorten. Verlies van leefomgeving en gebrek aan voedsel door onder andere de intensieve landbouw lijken hierbij een grote rol te spelen.
De Dierenbescherming vraagt zich af of onze tuinen misschien de redding kunnen zijn. Om hier een beter beeld van te krijgen nodigt de dierenwelzijnsorganisatie iedereen uit om mee te doen aan de derde editie van de Tuintelling: Van kroeg tot kraamkamer. Tellen kan van 26 april tot en met 5 mei.

Dit artikel is verzorgd door de Dierenbescherming.

tuinen tuintelling

Tuinen de redding

voor insecten en kleine dieren

De Tuintelling van de Dierenbescherming richt zich hoofdzakelijk op veelvoorkomende zoogdieren, vogels, amfibieën en vlinders. Van de tellers wordt gevraagd om de insecten en dieren te tellen, maar ook om ze een tijdje te observeren om zo te bepalen voor welk doel de tuin gebruikt wordt: kroeg, hotel of kraamkamer.

Doe mee! Tuintelling: Van kroeg tot kraamkamer van 26 april t/m zondag 5 mei.

Kroeg

In het geval van kroeg kijkt het dier wat er aan smakelijks te vinden is in de tuin. Het komt regelmatig iets eten of drinken en misschien kijkt het al wat rond op zoek naar aantrekkelijke soortgenoten.

Hotel

Het hotel is de voortzetting van de kroeg. Het dier brengt langere tijd in de tuin door. Om te rusten, slapen of om de relatie met een nieuwe partner aan te knopen.

Kraamkamer

Nageslacht! Een nest vogels in boom of struik of bijvoorbeeld kikkervisjes in de vijver maken van de tuin een heuse kraamkamer.

Hoe werkt de Tuintelling? Bekijk de video. hieronder.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Hoe een dier de tuin gebruikt zegt iets over wat de tuin bijdraagt aan overlevingskansen van een soort. Eten en drinken zijn onmisbaar. Aangevuld met rust, een verblijfplaats en partner is al beter en nageslacht is cruciaal voor hun toekomst.

Hoe vaak mag je insecten en kleine dieren tellen?

In de periode van 26 april tot en met 5 mei mogen tellers zo vaak tellen als ze willen, maar ook als dat maar één keer gedaan wordt, helpt dit de Dierenbescherming al bij haar onderzoek. Tellers kunnen zich aanmelden op de website Tuintelling.nl/kraamkamer.
Daar kunnen tellingen en observaties worden doorgegeven, zijn tips voor het tellen te vinden en kunnen tellers ervaringen met elkaar uitwisselen. Daarnaast zijn er tips om de tuin diervriendelijk in te richten en te vergroenen, iets wat de Dierenbescherming van harte aanbeveelt.

Foto-credits: Dierenbeshcerming/Pixybay.