WAGENINGEN – Vlinders en bijen die in graslanden leven, zijn met relatief eenvoudige maatregelen te helpen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van onder andere De Vlinderstichting. Vooral het kruidenrijk maken of houden van randen van percelen levert positieve effecten op.

Insecten hebben het moeilijk vanwege een gebrek aan voedsel, waardplanten en mogelijkheden om de winter door te brengen. Niettemin vervullen ze een onmisbare schakel in ecosystemen. Als voedsel voor vogels, als natuurlijke bestrijders van plagen en als bestuivers van planten en gewassen.
vlinders-atalanta

 

Vlinders

De argusvlinder

Om de leefomstandigheden van insecten in grasland te verbeteren, is er in Friesland geëxperimenteerd met zeven verschillende maatregelen. Variërend van gefaseerd slootkantbeheer tot intensieve wisselbeweiding. De argusvlinder -koningin van het grasland- is icoon van het project. In 2015 is er een nulmeting uitgevoerd op alle 24 locaties van de pilot. De resultaten van de proef zijn recent gepubliceerd.

 

kleurkeur Bijenstrategie, maaibeheer en biodiversiteit

 

Kruidenrijk

Uit de pilot blijkt dat het creëren en behouden van kruidenrijke randen en het gefaseerd maaien hiervan (niet alles tegelijk) een beheermaatregel is die positief werkt. Dagvlinders en ook graslandvlinders profiteren van deze beheermaatregel. Wilde bijen en bodembewonende kevers werden in hoger dan gemiddelde aantallen aangetroffen op locaties met kruidenrijke randen. 

Zie ook een ander bericht op GroenVandaag over maaibeheer.

 

Ook zijn er aanwijzingen dat een op de argusvlinder gericht maaibeheer rond hekken en palen – het voortplantingshabitat van deze vlindersoort – positief werkt voor dagvlinders.
Deze studie maakt het voor het eerst mogelijk om van een aantal beheermaatregelen in te schatten wat de effecten zijn op dagvlinders, bijen en bodembewonende insecten in graslanden.

 

Zie voor meer informatie:
Beheermaatregelen voor insecten in graslanden in midden Friesland
De Vlinderstichting
It Fryske Gea
It Lege Midden

 

Intro-foto: De Argusvlinder (bron: Vlinderstichting)Meer over vlinders en planten