WAGENINGEN – Kleurkeur. Tijdens de Conferentie Nationale Bijenstrategie op 22 januari kondigt De Vlinderstichting, onder de werktitel ‘Kleurkeur’, een nieuw keurmerk aan voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Aannemers en groenbedrijven die bij het beheer rekening houden met biodiversiteit, waar bestuivers als vlinders en bijen wel bij varen, komen in aanmerking voor dit keurmerk.Kleurkeur

Bijenstrategie, maaibeheer en biodiversiteit

Bijenstrategie, maaibeheer en biodiversiteit

Bloemrijke berm

Bermen en groenstroken hebben een belangrijke functie in het buitengebied en in het bebouwde gebied. Als die ecologisch beheerd worden kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. En dat is hard nodig, met de huidige achteruitgang van insecten, waaronder vlinders en bijen. De aanbestedingsprocedure voor het beheer is nu vaak nog alleen prijs gestuurd: de goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht. Door al in de bestekken ecologie en biodiversiteit een plek te geven en door het keurmerk kan, naast op prijs, ook op kwaliteit worden geselecteerd.

Ecologische kwaliteit

Met het Kleurkeur kunnen goede bedrijven zich profileren en hebben de opdrachtgevers de garantie dat het werk ook gericht zal zijn op het verhogen van de ecologische kwaliteit en niet alleen op het zo goedkoop en snel mogelijk uitvoeren van de aangegane verplichting.

Bijenstrategie, maaibeheer en biodiversiteitDe Vlinderstichting werkt voor het Kleurkeur samen met de Stichting Groenkeur en het kennisplatform CROW, die veel ervaring hebben met keurmerken en de eisen die gesteld worden aan beheer. Een aantal groenaannemers en deelnemers aan de Green Deal Infranatuur, overheden, infrabeheerders en ingenieursbureaus, worden nauw betrokken bij de opzet en inhoud van het keurmerk.

Meer info op www.vlinderstichting.nl

Zie ook het artikel op GroenVandaag, Minister Schouten in de bres voor bijen. 

Nog meer over bermen en beheer

Lees ook deze berichten op GroenVandaag.