WAGENINGEN – Vandaag, 4 juli, 2020 begint de Landelijke Tuinvlindertelling. Deze telling wordt dit jaar voor de 12e keer door De Vlinderstichting georganiseerd en duurt 4 weken, tot 26 juli 2020. Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen via www.vlindermee.nl.

Tel zo vaak je wilt een kwartier lang in je tuin of op je balkon. En geef de vlinders die je ziet door. Vorig jaar werd het klein koolwitje het meest gemeld. Welke vlinder wordt dat dit jaar?

Landelijke Tuinvlindertelling 2020

vlindertelling, vlinders

Vlinders herkennen en melden

Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via de app Vlindermee of de website www.vlindermee.nl. Om deelnemers te helpen een naam te vinden bij de vlinders die ze zien, heeft De Vlindersticthing een gratis herkenningskaart gemaakt.  Ook zijn er allerlei apps die op basis van een foto de soort kunnen herkennen, zoals bijvoorbeeld ObsIdentify.

landelijke tuinvlindertelling

Waarom vlinders tellen?

Door vlinders te tellen, kan je meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. En die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en de klimaatverandering. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze beter beschermd kunnen worden. Iedereen kan tijdens de tuinvlindertelling bijdragen aan die kennis.

Effecten van de droogte

De zomers van 2018 en 2019 waren extreem warm en droog. En dat zagen we aan de aantallen vlinders! Het waren er veel minder dan normaal. Veel voedselplanten waren verdroogd. De vlinders die werden gezien waren vooral veel koolwitjes, die goed tegen hitte kunnen. De Vlinderstichting is benieuwd naar de cijfers van 2020. Hebben de vlinders zich hersteld van de extreme droogte of blijven de aantallen nog steeds laag?

vlinderapp

Tuinieren voor biodiversiteit

Tuinen zijn belangrijk leefgebied voor vlinders, bijen en andere insecten. Wat moet je doen om vlinders naar je tuin te lokken?

  • Plant nectarrijke bloemen voor vlinders.

  • Zorg voor voedselplanten voor rupsen.

  • Gebruik geen gif.